Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 12/2005

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Michał Kizyn

Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2005
Ponad 700 firm krajowych i zagranicznych z 29 krajów wzięło udział w zorganizowanej w Poznaniu na terenach MTP w dniach 20-23 września tegorocznej, 24. edycji imprezy TAROPAK. Głównym tematem tegorocznych targów był system EPC, stanowiący połączenie dwóch technologii - RFID oraz internetu. Zagadnienie to było szczegółowo omawiane w referatach ekspertów wygłaszanych na konferencjach i seminariach. Wzbudziło także ogromne zainteresowanie wśród zwiedzających, jako że system ten był prezentowany przez wystawców.

Elżbieta Giska

Procedura uszlachetniania czynnego (2)
Przywóz towarów spoza Wspólnoty w celu dokonania procesów uszlachetniania zmniejsza szansę sprzedaży podobnych towarów wyprodukowanych przez producentów we Wspólnocie. Jest to podstawowy powód, dla którego korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego wymaga pozwolenia organu celnego. W drugiej części artykułu poświęconego tej procedurze omówiono warunki udzielenia wspomnianego pozwolenia i inne istotne aspekty.

Katarzyna Nowicka

Charakterystyka dystrybucji leków
W ramach dystrybucji leków istnieje wiele podsystemów łączących uczestników łańcucha dostaw. Współpracują oni z producentem na różnych poziomach transformacji pomysłu nowej farmakoterapii w celu zaspokojenia potrzeb pacjenta. Złożoność tego procesu wymaga zatem od producenta leku innowacyjnej wielopłaszczyznowej koordynacji przepływu informacji, wartości, produktu, a także działań. W artykule opisano jedną z płaszczyzn współpracy podmiotów w obrębie łańcucha dostaw farmaceutyków, jaką jest dystrybucja. Reprezentuje ona bowiem jeden z bardziej skomplikowanych zbiorów zależności podmiotów w porównaniu z tymi, które występują w innych branżach.

Rafał Zajączkowski

Perspektywy rozwoju rynku paliw alternatywnych w Unii EuropejskiejZapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego, jednej z podstaw współczesnej gospodarki, wymaga m.in. nieprzerwanego zaopatrzenia w paliwa. Problem zaopatrzenia w paliwa staje się coraz bardziej istotny w związku z panującymi na świecie wysokimi cenami surowców energetycznych oraz perspektywą wyczerpania ich zasobów. W tym kontekście na znaczeniu zyskują perspektywy rozwoju paliw alternatywnych dla transportu. Ze względu na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zbieżność zasadniczych trendów omawiane zagadnienia zostały przedstawione w kontekście wspólnotowym. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych kierunków rozwoju rynku paliw alternatywnych w UE oraz wskazanie głównych uwarunkowań rozwoju tego rynku.

Krzysztof Rutkowski

Rola operatorów logistycznych w restrukturyzacji globalnych łańcuchów dostaw
Mało prawdopodobne jest samodzielne uporanie się przez lidera łańcucha dostaw z niezwykłym wyzwaniem, jakim jest restrukturyzacja globalnego łańcucha dostaw, a to oznacza konieczność wciągnięcia do współpracy i skorzystania z pomocy wielu wyspecjalizowanych podmiotów, np. firm konsultingowych, transportowych i logistycznych czy dostawców oprogramowania. Rozwiązaniem szczególnie atrakcyjnym może być powierzenie tego zadania operatorowi logistycznemu, który podejmie się z jednej strony rekonfiguracji łańcucha dostaw zgodnie z wymogami klienta i wyzwaniami współczesnego rynku, z drugiej zaś, późniejszego zarządzania tym łańcuchem, jak również jego dalszego doskonalenia.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

RFID w Departamencie Obrony USA
Departament Obrony USA to organizacja, która na równi z firmą Wal-Mart, amerykańskim gigantem handlu detalicznego, wpływa na rozwój standardów i technologii RFID na świecie. Oprócz prowadzenia prac regulujących amerykański rynek RFID Departament Obrony USA pracuje nad udoskonaleniem tej technologii. W zeszłym roku rozpoczął prace nad połączeniem technologii RFID, GPS oraz komunikacji za pomocą satelitów celem zwiększenia przejrzystości łańcucha dostaw w amerykańskim wojsku.

Edukacja ekonomiczna

Halina Brdulak

TRANS05. "Wspólna Europa.
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami"Konferencja TRANS05 "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami", zorganizowana przez Instytut Marketingu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, to już szósta edycja cyklu TRANS. Konferencje z tego cyklu odbywają się co 2 lata i są poświęcone zagadnieniom istotnym z punktu widzenia gospodarki i przedsiębiorstwa. Przedmiotem tegorocznej konferencji były relacje kierownictwo przedsiębiorstwa-pracownicy i właściciele (udziałowcy, akcjonariusze), a także relacje przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia, takimi jak partnerzy biznesowi (odbiorcy, dostawcy, kooperanci, usługodawcy), władze ustawodawcze i administracyjne centralne i lokalne, grupy i organizacje społeczne, polityczne itp.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €