Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agnieszka Zalewska-Bochenko
ORCID: 0000-0002-7382-0064
Dr Agnieszka Zalewska-Bochenko Doktor ekonomii, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie pracownik Katedry Finansów w Zakładzie Finansów i Rachunkowości UwB na stanowisku adiunkta. Autorka monografii i licznych artykułów w czasopismach naukowych. Jej aktualne zainteresowania koncentrują się wokół społeczeństwa informacyjnego i szeroko rozumianej gospodarki elektronicznej, w tym e-administracji, e-bankowości,
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.3
JEL: D30, G21, M31, O39

W niniejszym artykule bankowość mobilna jest traktowana jako jedno z narzędzi marketingu wykorzystywane przez banki. To świadczenie usług bankowych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (przenośnych, mobilnych) do realizacji operacji bankowych, pokonując przy tym bariery czasowe i przestrzenne. Celem artykułu jest ukazanie istoty bankowości mobilnej jako alternatywnego i coraz bardziej powszechnego instrumentu dystrybucji produktów bankowych. Skoncentrowano się w nim na sposobach wykorzystania marketingu bankowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości mobilnej. W artykule postawiono tezę, że bankowość mobilna to kanał dystrybucji produktów bankowych stale ewoluujący i dający najwięcej możliwości dotarcia do nowych odbiorców.

Słowa kluczowe: marketing; marketing bankowy; bankowość mobilna; kanał dystrybucji; Blik

Dr Agnieszka Zalewska-Bochenko

Doktor ekonomii, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie pracownik Katedry Finansów w Zakładzie Finansów i Rachunkowości UwB na stanowisku adiunkta. Autorka monografii i licznych artykułów w czasopismach naukowych. Jej aktualne zainteresowania koncentrują się wokół społeczeństwa informacyjnego i szeroko rozumianej gospodarki elektronicznej, w tym e-administracji, e-bankowości, e-handlu.