Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Anna Kobiałka
ORCID: 0000-0001-7788-7736

dr Anna Kobiałka

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.13
JEL: L66, O30

Celem opracowania była próba oceny efektywności nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce w ujęciu regionalnym. Zbadano nakłady i efekty działalności innowacyjnej prowadzonej w poszczególnych województwach Polski w latach 2014-2017. Najbardziej efektywne okazało się województwo opolskie. Wysoką efektywność odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Najwyższe nakłady na działalność innowacyjną poniesiono w województwie mazowieckim, jednak działalność ta okazała się mało efektywna. Najgorzej na tle analizowanych regionów wypadło województwo łódzkie.

Słowa kluczowe: działalność innowacyjna; efektywność; region; województwo; przedsiębiorstwo; przemysł spożywczy