Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.13
JEL: L66, O30

Regionalne zróżnicowanie efektywności nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce

Celem opracowania była próba oceny efektywności nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce w ujęciu regionalnym. Zbadano nakłady i efekty działalności innowacyjnej prowadzonej w poszczególnych województwach Polski w latach 2014-2017. Najbardziej efektywne okazało się województwo opolskie. Wysoką efektywność odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Najwyższe nakłady na działalność innowacyjną poniesiono w województwie mazowieckim, jednak działalność ta okazała się mało efektywna. Najgorzej na tle analizowanych regionów wypadło województwo łódzkie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna; efektywność; region; województwo; przedsiębiorstwo; przemysł spożywczy

Bibliografia

Chyłek, E.K., Kujawiński, W. i Niepytalski, T. (2016). Innowacje i ich wpływ na zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, (4), 7–25.
Główny Urząd Statystyczny (2015–2018). Roczniki statystyczne przemysłu 2015–2018. Warszawa: GUS.
Grzybowska, B. (2011). Regionalne aspekty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIII(2), 118–122. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.6672
Grzybowska, B. (2012). Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Kijek, T. (2012). Innovation Capital and Its Measurement. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(4), 52–68. https://doi.org/10.7341/2012844
Matras-Bolibok, A. (2009). Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XI(1), 262–267. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5194
OECD i Eurostat. (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: OECD i Eurostat.
Pawłowski, J. (2014). Efektywność przedsięwzięć gospodarczych. Studia ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 180 cz. 1. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: racjonalność – efektywność – etyka, 163–172.
Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
Wojewódzkie Urzędy Statystyczne. (2015–2018). Roczniki statystyczne województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego wielkopolskiego 2015–2018. Urzędy statystyczne poszczególnych województw. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.07
Zakrzewska, A. (2016). Innowacyjność spółdzielni mleczarskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII(4), 254–259. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.6211

 

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę