Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Anna Śliwińska
ORCID: 0000-0001-5413-6948
Pracownik naukowy od lat zajmujący się tematyką oceny cyklu życia (LCA) i śladu węglowego (CF). Od 2007 r. zatrudniona w Głównym Instytucie Górnictwa. W 2010 r. uczestniczyła w kursie dotyczącym LCA: „5-day training course on Life Cycle Assessment (LCA)”, przeprowadzonym przez Jannicka Schmidta (2.0 LCA consultants). W roku 2013 obroniła doktorat dotyczący LCA technologii zgazowania węgla. W 2014 r. wzięła udział
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.5
JEL: Q56, F18, F64, O13

Rośnie znaczenie śladu węglowego w zarządzaniu środowiskowym (Kulczycka & Wernicka, 2014) w przedsiębiorstwach, strategiach marketingowych oraz raportach społecznej odpowiedzialności biznesu. W niniejszym artykule przybliżono tę tematykę poprzez studium przypadku. W opracowaniu dokonano oceny śladu węglowego instytutu naukowego na przykładzie Głównego Instytutu Górnictwa (GIG). Celem opracowania była analiza możliwości wykorzystania danych gromadzonych w wyniku procedur obecnie stosowanych w Instytucie w ramach systemu zarządzania jakością środowiska do wyznaczenia śladu węglowego, a także identyfikacja kluczowych przyczyn wpływu na klimat oraz możliwości redukcji tego wpływu. W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie metodyki GHG Protocol, a także omówiono kluczowe zagadnienia teoretyczne i wymagania. Wyznaczono ślad węglowy GIG w zakresie 1+2+3 w roku 2020. Stwierdzono, że GIG przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych głównie poprzez zakup energii elektrycznej oraz ciepła, wytwarzanie ciepła w kotłach gazowych, dojazdy pracownicze oraz wytwarzanie odpadów komunalnych. Zaproponowano potencjalne działania obniżające wpływ Instytutu na klimat. Dzięki dokładnemu omówieniu studium przypadku przedsiębiorcy mogą ocenić możliwość stosowania narzędzia oceny śladu węglowego w ich organizacji oraz częściowo wdrożyć tę metodykę w swoich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: emisja gazów cieplarnianych; sprawozdawczość środowiskowa; studium przypadku; raport emisji gazów cieplarnianych; protokół GHG
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.11.2
JEL: Q56, F18, F64, O13

Termin „ślad węglowy” pojawia się w otaczającej nas rzeczywistości coraz częściej. Napotykamy go jako konsumenci podczas dokonywania wyborów konsumenckich oraz jako członkowie różnych społeczności, odpowiedzialni za środowisko i planetę. Termin ten jest również coraz częściej wykorzystywany przez organizacje i przedsiębiorstwa, np. jako element strategii marketingowych, PR-owych lub wymagań w ogłaszanych przetargach. Jest to narzędzie marketingu ekologicznego o rosnącym z roku na rok znaczeniu. Podczas kontaktów z przedstawicielami przemysłu stwierdzono, że wielu przedsiębiorców nie ma jasności co do tego, jakie są korzyści związane z obliczaniem śladu węglowego oraz w jaki sposób może on być obliczany. Istnieje potrzeba zbiorczego zestawienia informacji, które pomogą uporządkować tę tematykę z punktu widzenia przedsiębiorcy, który nie specjalizuje się w ocenie cyklu życia ani ocenie zmian klimatycznych. Artykuł, wykorzystując systematyczne podejście do tematu, przybliża pojęcie śladu węglowego, możliwości jego zastosowania, metodykę jego obliczania i prezentuje przykłady działań umożliwiających jego obniżanie. Ma zatem na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozważenia możliwości i celowości obliczania i monitorowania śladu węglowego ich organizacji. Dzięki temu artykuł może się również przyczynić do popularyzacji wykorzystania śladu węglowego wśród polskich przedsiębiorców, a także do większej troski o środowisko i klimat.

Słowa kluczowe: emisja gazów cieplarnianych; ocena cyklu życia; sprawozdawczość środowiskowa; łańcuch dostaw; marketing ekologiczny

Pracownik naukowy od lat zajmujący się tematyką oceny cyklu życia (LCA) i śladu węglowego (CF). Od 2007 r. zatrudniona w Głównym Instytucie Górnictwa. W 2010 r. uczestniczyła w kursie dotyczącym LCA: „5-day training course on Life Cycle Assessment (LCA)”, przeprowadzonym przez Jannicka Schmidta (2.0 LCA consultants). W roku 2013 obroniła doktorat dotyczący LCA technologii zgazowania węgla. W 2014 r. wzięła udział w warsztatach pt. „Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego” (CE2 Centrum Edukacji). W latach 2013–2015 kierownik projektu „Metodyka alokacji obciążeń środowiskowych w ocenie cyklu życia (LCA)” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Autorka wielu publikacji i wykonawca licznych projektów naukowych z zakresu LCA i śladu węglowego.