Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.1
JEL: M31

Czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji nabywczych na rynku margaryny

Celem opracowania było dokonanie oceny wpływu różnorodnych czynników, w tym marki, na proces podejmowania decyzji nabywczych na rynku margaryn spożywczych. Korzystając z dostępnej literatury, zdefiniowano pojęcie marki, wizerunku marki oraz współczesnego znaczenia marki na rynku produktów spożywczych. Scharakteryzowano także przemiany zachodzące w przemyśle tłuszczowym w Polsce, a także zdefiniowano, czym jest margaryna i inne tłuszcze roślinne, wymieniono kluczowych producentów i najbardziej rozpoznawalne marki margaryn. Opisane zostały działania marketingowe w segmencie margaryn oraz zachowania konsumentów na tym rynku. Rozważania teoretyczne i przytoczone badania innych autorów potwierdzono badaniami własnymi. Starano się poznać wiedzę i uzyskać spostrzeżenia konsumentów na temat preferencji spożycia i czynników je warunkujących oraz poznać znajomość marek i ich producentów w segmencie margaryn. Ponadto chciano poznać ogólną opinię na temat tego typu produktów. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego za pomocą Internetu. W badaniu wzięło udział 478 respondentów dobranych w sposób przypadkowy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: margaryna; przemysł tłuszczowy; konsument

Bibliografia

Altkorn, J. (1999). Strategia marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
AMA (1995). Dictionary of Marketing Terms. Chicago: AMA.
Davis S. M. (2000). The Power of the Brand. Strategy and Leadership, 28(4), 4–9.
Górska-Warsewicz, H. (2001). Konsumencka ocena jakości żywności. Przemysł Spożywczy, 55(12), 35–37.
Górska-Warsewicz, H. i Pałaszewska-Reindl, T. (2002). Marka na rynku produktów żywnościowych. Warszawa: SGGW
GUS. (2015). Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. https://doi.org/10.18276/er.2015.25-07
Kapferer, J.-N. (2008). The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. London: Kogan Page Publishers. https://doi.org/10.1108/10610420610650909
Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Kall, J. (2005). Tożsamość marek należących do sieci detalicznych. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Kozłowska, H. i Troszyńska, A. (1999). Rola naturalnych substancji nieodżywczych pochodzenia roślinnego jako składników żywności funkcjonalnej. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 4(21), 63–74.
Niestrój, R. (2009). Tożsamość i wizerunek marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Pleshko, N. i Al.-Houti, S. (2012). Heavy versus Light Users: A Preliminary Study of Behavior Patterns in Retail Services. Academy of Marketing Studies Journal, 16(1).
Rak, A. (2013). Tworzenie więzi między konsumentami a marka w serwisie Facebook. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy zarządzania finansów i marketingu, (751/2013). https://doi.org/10.18276/pzfm
Rosiak, E. i Bodył, M. (2017). Rynek rzepaku. Rynek Rolny. Analizy, tendencje, oceny, (listopad).
Urbanek, G. (2000). Koncepcja kapitału marki. Marketing i Rynek, (6), 15–24.

 

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę