Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dawid Lesznik
ORCID: 0000-0002-4298-7013
Współpracownik Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z zamiłowania zawodowo związany z rynkami finansowymi, pracuje jako analityk giełdowy. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię behawioralną, psychologię giełdową, a także politykę monetarną. Interesuje się praktycznymi implikacjami analizy technicznej oraz wpływu odczytów makroekonomicznych na rynki finansowe. Szczególną wagę przykłada do
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.3
JEL: D91, E22, G41

Individual participants on financial markets do not constitute a homogeneous group. Hence, defining the whole community as "investors" may be too simplistic. This article is of a research nature and poses an attempt to identify rough characteristics and differences between Polish retail investors and stock traders. The results of the pilotage research confirm a distinction of a class of stock traders proposed in the literature, due to their idiosyncratic business model. Furthermore, minor differences in declared risk propensity, frequency of the ovetrading and motivation to undertake activity on the markets were identified. The results described in this article can be used by brokers and brokerage houses to better understand their client and tailor an offer to his diverse needs.

Indywidualni uczestnicy rynków finansowych nie stanowią jednolitej grupy, a określenie całej zbiorowości mianem inwestorów może stanowić zbytnie uproszczenie. Prezentowany artykuł badawczy stanowi próbę identyfikacji przybliżonych charakterystyk oraz różnic dzielących polskich inwestorów indywidualnych oraz traderów giełdowych. Wyniki przeprowadzonych badań pierwotnych potwierdzają proponowane w literaturze rozróżnienie klasy traderów ze względu na ich unikatowy model działalności. Zidentyfikowano przy tym także pomniejsze różnice w deklarowanej przez osoby z tej grupy skłonności do ryzyka oraz częstotliwości ovetradingu, a także motywacji do prowadzenia działalności na rynkach. Prezentowanymi wynikami badań mogą posłużyć się brokerzy oraz domy maklerskie, celem lepszego zrozumienia ich klienta i dopasowania oferty do jego zróżnicowanych potrzeb.

Słowa kluczowe: investors; traders; financial markets; stock exchange; research results (inwestorzy; traderzy; rynki finansowe; giełda; wyniki badań)

Współpracownik Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z zamiłowania zawodowo związany z rynkami finansowymi, pracuje jako analityk giełdowy. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię behawioralną, psychologię giełdową, a także politykę monetarną. Interesuje się praktycznymi implikacjami analizy technicznej oraz wpływu odczytów makroekonomicznych na rynki finansowe. Szczególną wagę przykłada do zachowań jednostki — konsumenta i inwestora.