Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.3
JEL: D91, E22, G41

An outline of Polish investors’ and stock traders’ profiles

Individual participants on financial markets do not constitute a homogeneous group. Hence, defining the whole community as "investors" may be too simplistic. This article is of a research nature and poses an attempt to identify rough characteristics and differences between Polish retail investors and stock traders. The results of the pilotage research confirm a distinction of a class of stock traders proposed in the literature, due to their idiosyncratic business model. Furthermore, minor differences in declared risk propensity, frequency of the ovetrading and motivation to undertake activity on the markets were identified. The results described in this article can be used by brokers and brokerage houses to better understand their client and tailor an offer to his diverse needs.

Indywidualni uczestnicy rynków finansowych nie stanowią jednolitej grupy, a określenie całej zbiorowości mianem inwestorów może stanowić zbytnie uproszczenie. Prezentowany artykuł badawczy stanowi próbę identyfikacji przybliżonych charakterystyk oraz różnic dzielących polskich inwestorów indywidualnych oraz traderów giełdowych. Wyniki przeprowadzonych badań pierwotnych potwierdzają proponowane w literaturze rozróżnienie klasy traderów ze względu na ich unikatowy model działalności. Zidentyfikowano przy tym także pomniejsze różnice w deklarowanej przez osoby z tej grupy skłonności do ryzyka oraz częstotliwości ovetradingu, a także motywacji do prowadzenia działalności na rynkach. Prezentowanymi wynikami badań mogą posłużyć się brokerzy oraz domy maklerskie, celem lepszego zrozumienia ich klienta i dopasowania oferty do jego zróżnicowanych potrzeb.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: investors; traders; financial markets; stock exchange; research results (inwestorzy; traderzy; rynki finansowe; giełda; wyniki badań)

Bibliografia

Bibliografia/References

Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S. & Dornbusch, R. (2011). Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bernstein, J. (1996). Cykle giełdowe. Warszawa: WIG-Press.

Bogle, J. C. (2012). The Clash of Cultures: Investment vs. Speculation. John Wiley and Sons.

Borowski, K. (2014). Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Bregu, K. (2016). Overconfidence and (Over)Trading: The Effect of Feedback on Trading Behavior. University of Arkansas.

Brzezińska, J., Maciejewski, G. (2015). Multivariate data in the estimation of consumer risk. Ekonometria. Econometrics, 3(49), 20–32. https://doi.org/10.15611/ekt.2015.3.02

Brzozowska, B. (2012). Ryzyko na rynkach finansowych: zarządzanie ryzykiem kredytowym w sektorze bankowym w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 96, 89–99.

Carret, P. L. (2007). The Art of Speculation. Marketplace Books.

Colby, R. W. (2003). The Encyclopedia of Technical Market Indicators. McGraw-Hill.

Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Douglas, M. (2000). W transie inwestowania. Podbij rynek pewnością siebie, żelazną dyscypliną i postawą zwycięzcy. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Faith, C. M. (2017). Droga żółwia. Metody, dzięki którym zwykli ludzie stali się legendarnymi traderami. Warszawa: Wydawnictwo Linia.

Frączek, B. (2012). Inwestycje finansowe na rynkach polskim i zagranicznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Gołębiowski, G. & Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i praktyce. Warszawa: Difin.

Grable, J., Lytton, R. & O'Neill, B. (2004). Projection Bias and Finance Risk Tolerance. The Journal of Behavioral Science, 5(3), 142–147. https://doi.org/10.1207/s15427579jpfm0503_2

Graham, B. (2015). Inteligentny inwestor. Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Hirshleifer, J. (1965). Investment Decision under Uncertainty: Choice-Theoretic Approaches. The Quarterly Journal of Economics, 79(4), 509–536. https://doi.org/10.2307/1880650

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. Poznań: Media Rodzina.

Komar, Z. (1993). Sztuka spekulacji. Warszawa: Wydawnictwo PRET.

Kurzejewski, M. & Nowalińska, D. (2017). Zysk a ryzyko na rynku Forex: Poradnik klienta usług finansowych. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.

Maciejewski, G. (2012). Perceived risk in purchasing decisions of the polish consumers — Model-based approach. Journal of Economics & Management, (8), 37–52.

Montier, J. (2002). Behavioural finance: insights into irrational minds and markets. John Wiley & Sons, Chichester.

Murphy, J. J. (2017). Analiza techniczna rynków finansowych. Poznań: Wydawnictwo Maklerska.

Niederman, D. (2000). Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji: profile psychologiczne inwestorów giełdowych. Warszawa: WIG-Press.

Nison, S. (2018) Świece japońskie i analiza wykresów cenowych. Poznań: Wydawnictwo Maklerska.

Patterson, R. (2002). Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Thaler, R. H. (2018). Zachowania niepoprawne: Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Media Rodzina.

Wierzbicka, A. (2016). Rola inwestorów w rozwoju nadzoru korporacyjnego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 263, 179–189.

Xu, J. & Harvey, N. (2014). Carry on winning: The gamblers' fallacy creates hot hand effects in online gambling. Cognition, 131(2), 173–180. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2014.01.002

Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zalewski, G. (2008). Kontrakty terminowe w praktyce. Warszawa: WIG-Press.

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę