Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Dawid Olewnicki
ORCID: 0000-0002-3096-3882
Doktor nauk rolniczych, specjalność ekonomika i organizacja ogrodnictwa. Kierownik Pracowni Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa w Instytucie Nauk Ogrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych m.in. z takich przedmiotów jak: Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, Rynek ogrodniczy, Logistyka w ogrodnictwie. Autor i współautor ponad 70
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.6.2
JEL: F10, F14, F15

Polski handel zagraniczny kwiatami ciętymi z krajami Unii Europejskiej w latach 2004–2019

The aim of this elaboration was to analyze the turnover and directions of Polish foreign trade in cut flowers in general, including carefully selected species of cut flowers, within European Union countries between the years 2004 and 2019. Poland's accession to the European Union opened the country up to new markets and contributed to the development of international trade, in particular to cooperation with other EU countries. Since 2004, the value of imported and exported cut flowers in Polish foreign trade has been growing, but the growth rate of imports is faster than exports.

Celem artykułu jest analiza obrotów i kierunków polskiego handlu zagranicznego kwiatami ciętymi w ujęciu ogólnym, w tym wybranych grup kwiatów, w krajach Unii Europejskiej, w latach 2004–2019. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło kraj na nowe rynki, co przyczyniło się do rozwoju handlu międzynarodowego, w szczególności do współpracy z innymi krajami UE. Od 2004 roku rośnie wartość importowanych i eksportowanych kwiatów ciętych, przy czym dynamika importu jest wyższa niż eksportu.

Słowa kluczowe: cut flowers; export; import; Poland; EU (kwiaty cięte; eksport; import; Polska; UE)

Doktor nauk rolniczych, specjalność ekonomika i organizacja ogrodnictwa. Kierownik Pracowni Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa w Instytucie Nauk Ogrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych m.in. z takich przedmiotów jak: Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, Rynek ogrodniczy, Logistyka w ogrodnictwie. Autor i współautor ponad 70 artykułów dotyczących ekonomicznych zagadnień w ogrodnictwie. Od lat związany również z praktyką ogrodniczą. Szczególne miejsce w tym zakresie stanowi produkcja i handel roślinami ozdobnymi, a także uprawa winorośli i upowszechnienie kultury oraz tradycji winoroślarskiej.