Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.6.2
JEL: F10, F14, F15

Poland's cut flower trade with other EU countries between 2004 and 2019

Polski handel zagraniczny kwiatami ciętymi z krajami Unii Europejskiej w latach 2004–2019

The aim of this elaboration was to analyze the turnover and directions of Polish foreign trade in cut flowers in general, including carefully selected species of cut flowers, within European Union countries between the years 2004 and 2019. Poland's accession to the European Union opened the country up to new markets and contributed to the development of international trade, in particular to cooperation with other EU countries. Since 2004, the value of imported and exported cut flowers in Polish foreign trade has been growing, but the growth rate of imports is faster than exports.

Celem artykułu jest analiza obrotów i kierunków polskiego handlu zagranicznego kwiatami ciętymi w ujęciu ogólnym, w tym wybranych grup kwiatów, w krajach Unii Europejskiej, w latach 2004–2019. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło kraj na nowe rynki, co przyczyniło się do rozwoju handlu międzynarodowego, w szczególności do współpracy z innymi krajami UE. Od 2004 roku rośnie wartość importowanych i eksportowanych kwiatów ciętych, przy czym dynamika importu jest wyższa niż eksportu.

Słowa kluczowe: cut flowers; export; import; Poland; EU (kwiaty cięte; eksport; import; Polska; UE)

Bibliografia

References/Bibliografia

CBI Market Survey (2009). The Cut Flowers market in Poland. www.cbi.eu/marketinfo

Czarny, E. & Śledziewska, K. (2009). Polska w handlu światowym. Warszawa: PWE.

Górczyński, J. (2004). Podstawy ekonometrii. Sochaczew: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.

Grzelak M. M. & Roszko-Wójtowicz, E. (2015). Development of Polish Foreign Trade in Agrifood Products After Poland's Accession to the EU. Oeconomia, 14(4), 37–48.

Huss, E., Yosef, K. B. & Zaccai, M. (2018). Humans' Relationship to Flowers as an Example of the Multiple Components of Embodied Aesthetics. MDPIbehavioral sciences. https://www.mdpi.com/2076–328X/8/3/32/htm (09.06.2021). https://doi.org/10.3390/bs8030032https://doi.org/10.3390/bs8030032

Incekara, A. & Savrul, M. (2017). The effect of globalization on foreign trade and investment in Eurasian countries. Eurasian economies in transition (24–37). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Jabłońska, L. (2007). Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Jabłońska, L. (2009). Świątynie katolickie jako miejsce tworzenia się popytu na rośliny ozdobne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 99–110.

Jabłońska, L. & Olewnicki, D. (2013). Długookresowe zmiany w polskim imporcie i eksporcie kwiatów ciętych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(1), 197–210.

Jabłońska, L. & Sobczak, W. (2011). Rynek chryzantem w Polsce w okresie Święta Wszystkich Świętych. Roczniki Nauk Rolniczych seria G — Ekonomika Rolnictwa, 98(4), 66–76.

Janes, D. (2011). 'The Catholic Florist': flowers and deviance in the mid-nineteenth century Church of England. Visual Culture in Britain, 12, 77–96. https://doi.org/10.1080/14714787.2011.541138https://doi.org/10.1080/14714787.2011.541138

Jaszyński, M. (2016). Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, XXIII.

Kołodko, G. W. (2007). Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Lai Yen-Chun, Huang Li-Chun (2013). The effect of relationship characteristics on buying fresh flowers as romantic Valentine's Day gifts. HortTechnology, 23(1), 28–37. https://doi.org/10.21273/HORTTECH.23.1.28

Marks-Bielska, R., Lizińska, W. & Serocka, I. (2015). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(38),757–767.

Mazar, P. (2015). To crown the year: Decorating the Church through the seasons. Archdiocese of Chicago: Liturgy Training Publications. Second Edition. USA.

Nacewska-Twardowska, A. (2014). Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 139–148.

Olewnicki, D. (2011). Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965–2008 oraz perspektywy jej rozwoju. Praca doktorska. Warszawa: SGGW.

Olewnicki, D. (2015). Zmiany w szkółkarstwie ozdobnym w ujęciu ogólnopolskim i wojewódzkim. Europa Regionum, 22, 171–182. https://doi.org/10.18276/er.2015.22-13

Olewnicki, D. & Jabłońska, L. (2018). Polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 18(33), 176–182. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.16

Palma M., Hall, C. R. & Collart, A. J. (2011). Repeat buying behavior for ornamental plants: a consumer profile. Journal of Food Distribution Research, 42(2), 67–77.

Sharma, P., Abrol, A. & Baweja, H. S. (2019). Floriculture world-wide production, trade, consumption pattern, market opportunities and challenges

https://www.researchgate.net/publication/332961861_Mar_2_23_min_read_FLORICULTURE-WORLD_WIDE_PRODUCTION_TRADE_CONSUMPTION_PATTERN_MARKET_OPPORTUNITIES_AND_CHALLENGES (09.06.2021).

Sudhagar, S. & Phil, M. (2013). Production and marketing of cut flower (Rose and Gerbera) in Hosur Taluk. International Journal of Business and Management Invention, 2(5), 15–25.

Ślusarczyk, B. (2009). Konkurencyjność polskich wyrobów rolno-spożywczych na rynkach krajów UE, a zwłaszcza na rynku niemieckim. Roczniki Naukowe SERiA, 11(3), 361–365.

Wróblewska, W. (2007). Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii. Praca doktorska. Akademia Rolnicza w Lublinie.

Wróblewska, W., Kopiński, Ł., Paszko, D. & Pawlak, J. (2018). Unijny eksport i import roślin ozdobnych — zmiany w ujęciu rodzajowym i geograficznym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1). https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.29

Yana Gan (2012). Flower industry thriving, despite economic crisis. FloraCulture International. January, 8–9.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę