Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr. hab Ewa Krok
ORCID: 0000-0003-1512-6901
Uniwersytet Szczeciński.
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.11
JEL: O3

Celem artykułu jest ukazanie korzyści z realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu zbiorowej inteligencji społeczności internetowych. Artykuł ma charakter przeglądowy. Autorka przybliża i jednocześnie systematyzuje pojęcie crowdsourcingu. Identyfikuje czynniki mu sprzyjające oraz te, które mogą ograniczać przebieg procesu i jego efektywność. Z przedstawionych analiz wynika, że crowdsourcing staje się istotnym trendem w gospodarce współpracy, napędzającym innowacje, podnoszącym poziom efektywności realizacji zadań oraz pozwalającym osiągnąć lepszą pozycję konkurencyjną na rynku.

Słowa kluczowe: crowdsourcing; współpraca; mądrość tłumu; społeczność

Uniwersytet Szczeciński.