Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.11
JEL: O3
Ewa Krok ORCID: 0000-0003-1512-6901 , e-mail: ewa.krok|usz.edu.pl| |ewa.krok|usz.edu.pl

Crowdsourcing w biznesie

Celem artykułu jest ukazanie korzyści z realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu zbiorowej inteligencji społeczności internetowych. Artykuł ma charakter przeglądowy. Autorka przybliża i jednocześnie systematyzuje pojęcie crowdsourcingu. Identyfikuje czynniki mu sprzyjające oraz te, które mogą ograniczać przebieg procesu i jego efektywność. Z przedstawionych analiz wynika, że crowdsourcing staje się istotnym trendem w gospodarce współpracy, napędzającym innowacje, podnoszącym poziom efektywności realizacji zadań oraz pozwalającym osiągnąć lepszą pozycję konkurencyjną na rynku.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: crowdsourcing; współpraca; mądrość tłumu; społeczność

Bibliografia

Accenture Technology Vision 2014. Pozyskano z: https://www.accenture.com/t20151013T010156Z__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_1/Accenture-Technology-Vision-2014-Building-Cities-for-the-Digital-Citizen.pdf. https://doi.org/10.1287/lytx.2019.02.18n

Boniewicz, A. (2016). Crowdfunding jako źródło finansowania pomysłów w Polsce. Pozyskano z: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=EAB5FEAF802748F6ACA33D04F190096F#_ftn9

Boratyn, K. (2013). „Crowdsourcing", czyli jak tłum realizuje film. Redakcja Obieg. Pozyskano z: http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/28392

Brabham, D.C. (2013). Crowdsourcing. The MIT Press Essential Knowledge series. Pozyskano z: http://wtf.tw/ref/brabham.pdf, access date: 30.08.2018.

Bruno, E. (2011). Smithsonian Crowdsourcing Since 1849, Smithsonian Institution Archives. Pozyskano z: https://siarchives.si.edu/blog/smithsonian-crowdsourcing-1849

Create Your Taste. Rewolucja technologiczno-produktowa w Mcdonald’s. Polska rynkiem testowym dla Europy. (2015). Biuro Prasowe McDonald’s Polska. Pozyskano z: https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/biuroprasowe/aktualnosci/create-your-taste-rewolucja-technologiczno-produktowa-w-mcdonald-s-polska-rynkiem-testowym-dla-europy-1/#

Dawson, R. i Bynghall, S. (2011). Getting Results From Crowds: The definitive guide to using crowdsourcing to grow your business. Advanced Human Technologies Inc.

Diamandis, P.H. i Kotler, S. (2017). Śmiało! Jak stać się wielkim, zamożnym i wpływowym. Onepress.

Howe, J. (2006). The Rise of Crowdsourcing. Wired. Pozyskano z: https://www.wired.com/2006/06/crowds/

Kasprzycka-Rosikoń, J. (2016). Czy crowdsourcing można wykorzystać w zarządzaniu miastem, państwem, urzędem? Portal Innowacji. Pozyskano z: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=95D51A4EA0BD4641BCE8FC33CB5341F5

Kasprzycki-Rosikoń, J. i Piątkowski, J. (red). (2013). Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek. Onepress.

Kowalska, M. (2015). Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Kreft, J. (2014). Crowdsourcing – darmowe źródło usług w mediach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (354), s. 43-50. https://doi.org/10.15611/pn.2014.354.04

Kumar, P. (2013). Discover the power of crowdsourcing. Pozyskano z https://www.slideshare.net/pavan123/discover-the-power-of-crowdsourcing

Lanxon, N. (2011). How the Oxford English Dictionary started out like Wikipedia. Wired. Pozyskano z: https://www.wired.co.uk/news/archive/2011-01/13/the-oxford-english-wiktionary

Malinowski, B.F. (2018). Czym jest crowdsourcing? Odpowiedź rzeczowa i przystępna (słowo!). WeTheCrowd. Pozyskano z: https://wethecrowd.pl/czym-jest-crowdsourcing. https://doi.org/10.18388/pb.2018_120

Milewski, F. (red). (2015). Tłum jako źródło wiedzy i kapitału. Warszawa: PARP. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2015_tlum_jako_zrodlo_wiedzy_i_kapitalu_v_3_0ps.pdf. https://doi.org/10.15611/e21.2014.2.05

Raport eYeka. (2015). The State of crowdsourcing in 2015. Pozyskano z: https://en.eyeka.com/resources/reports#

Raport eYeka. (2016). The state of crowdsourcing in 2016. Pozyskano z: https://en.eyeka.com/resources/reports#

Raport eYeka. (2017). The State of crowdsourcing in 2017. Pozyskano z: https://en.eyeka.com/resources/reports#

Sopińska, A. (2013). Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, (4/1), s. 287-302.

Soresina, C. (2017). Types of crowdsourcing. Pozyskano z: http://blog.skipsolabs.com/types-of-crowdsourcing

Tech Trends 2014. (2014). Deloitte. Pozyskano z: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology/articles/Tech-Trends-2014.html

Wójcik, M. (2018). Jak LEGO i DHL zwiększają zadowolenie i zaangażowanie klientów dzięki co-creation? MamStartUp. Pozyskano z: https://mamstartup.pl/produkt/12771/jak-lego-i-dhl-zwiekszaja-zadowolenie-i-zaangazowanie-klientow-dzieki-co-creation

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę