Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.1.1
JEL: M12, J, 24, L20

Kluczowe kompetencje zmieniających się organizacji — nowe wyzwania na rynku pracy

Artykuł ma charakter syntetyzujący i koncepcyjny. Jego celem jest identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji, które w warunkach permanentnej zmiany mogą zapewnić jej przetrwanie i rozwój. Kompetencje są tu rozumiane jako kluczowe zdolności i umiejętności organizacji bazujące na jej zasobach. Autorka podejmuje próbę potwierdzenia tezy, że obecnie istnieją trzy fundamentalne kompetencje wynikające z wymagań stawianych przez otoczenie. Pierwsza z nich to umiejętność zarządzania różnorodnością pokoleniową jako odpowiedź na wyzwania o charakterze demograficznym. Druga to umiejętność zarządzania relacjami z pracownikami przez budowanie ich zaangażowania i lojalności. Kompetencja ta stanowi odpowiedź organizacji na procesy zachodzące na polskim rynku pracy. Trzecia to umiejętność zarządzania kompetencjami pracowników w dobie rewolucji technologicznej określanej mianem 4.0.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie kompetencjami; zarządzanie różnorodnością pokoleniową; relacje z pracownikami; rynek pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Ashton, K. (2009). That 'internet of things' thing. RFiD Journal, 7(22), 97–114.

Badurek, J. (2014), Systemy ERP dla wytwórczości nowej generacji. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce — teoria i praktyka, (2), 79–90.

Biggs, S. A. i Lowenstein, A. (2011). Generational Intelligence. A critical Approach to Age Relations. London i New York: Routledge.

Draganidis, F. i Mentzas, G. (2006), Competency based management: a review of systems and approaches. Information Management & Computer Security,

14(1), 51–64.

Drath, R. i Horch, A. (2014). Industrie 4.0: Hit or Hype? Industrial Electronics Magazine, 8(2), 56–58.

Enke, J. i in. (2018). Industrie 4.0 — Competencies for a modern production system. A curriculum for Learning Factories. Procedia Manufacturing, (23), 267–272.

Gartner Inc. (2013). Forecast: The Internet of Things. Worldwide. http://www.gartner.com

Gierszewska, G. i Romanowska, M. (1997). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Glas, A. H. i Kleemann, F. C. (2016). The Impact of Industry 4.0 on Procurement and Supply Management: A Conceptual and Qualitative Analysis.

International Journal of Business and Management Invention, 5(6), 55–66.

Gołębiowska, E. (2014). Zarządzanie dobrostanem społecznym w dobie zmian demograficznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(11), 32–43.

Gracel, J., Stoch, M. i Biegańska, A. (2017). Inżynierowie Przemysłu 4.0. (Nie) gotowi do zmian? Kraków: ASTOR.

Grant, R. M. (2002). Contemporary Strategic Analysis. Oxford: Blackwell.

Klett, F. (2010). The Design of a Sustainable Competency-Based Human, Resources Management: A Holistic Approach. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 2(3), 278–292.

Liwiński, J. i Sztanderska, U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Łapuńka, I. i Marek-Kołodziej, K. (2017). Zarządzanie 3.0 w Przemyśle 4.0. 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII(10), 23–36.

Moczydłowska, J. M. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.

Moczydłowska, J. M. (2013a). Zaangażowanie pracowników — aspekty psychologiczne i organizacyjne. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(42), 162–171.

Moczydłowska, J. M. (2013b). Zarządzanie relacjami z pracownikami (ZRzP) — nowe spojrzenie na relacje organizacji z pracownikami. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(12), 33–42.

Moczydłowska, J. M. i Kowalewski, K. (2014). Nowe koncepcje zarządzania ludźmi. Warszawa: Difin.

Parkinson, B. i Colman, A. (1999). Emocje i motywacja. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H. i Krcmar, H. (2017). A Competency Model for "Industrie 4.0" Employees. W: Leimeister, J. M.; Brenner, W. (Hrsg.): Proceedings der 13. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik (WI 2017), St. Gallen, 46–60.

Schimanek, T. (2010). Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększaniu. W: T. Schimanek (red.), Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Schmidt, R. (2013). Industrie 4.0 — revolution oder evolution. Wirtsch. Ostwürtt, (4–5), 23–33.

Schmidt, R. i in. (2015). Industry 4.0 — Potentials for Creating Smart Products: Empirical Research Results. Business Information System, June, 16–27.

Soldaty, A. (2017). Czwarta rewolucja przemysłowa i Przemysł 4.0. Control Engineering Polska, (9).

Soldaty, A. (red.). (2016). Koncepcja Centrów Kompetencji Industry 4.0 wspierających transformację krajowego przemysłu wytwórczego. Warszawa. Pozyskano z: www.mr.gov.pl

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę