Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Krzysztof Zowada
ORCID: 0000-0002-5848-0583
dr Krzysztof Zowada Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.14
JEL: M21

Rosnące potrzeby związane z ochroną środowiska naturalnego stały się główną przesłanką modyfikacji rynkowej oferty usługodawców logistycznych w kierunku rozwiązań nie tylko ekonomicznie efektywnych, ale także odpowiedzialnych za środowisko naturalne. W artykule rozpoznano uwarunkowania rozwoju zielonych praktyk logistycznych na polskim rynku TSL w kontekście ekologicznych i ekonomicznych efektów uzyskiwanych z tytułu wdrożenia tych praktyk do działalności przedsiębiorstw. Założony cel osiągnięto poprzez egzemplifikację praktycznych rozwiązań stosowanych na rynku TSL w Polsce oraz badania empiryczne przeprowadzone w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Słowa kluczowe: zielone praktyki logistyczne; zielona logistyka; rynek TSL

dr Krzysztof Zowada

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.