Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.14
JEL: M21

Rynek TSL jako płaszczyzna rozwoju zielonych praktyk logistycznych

Rosnące potrzeby związane z ochroną środowiska naturalnego stały się główną przesłanką modyfikacji rynkowej oferty usługodawców logistycznych w kierunku rozwiązań nie tylko ekonomicznie efektywnych, ale także odpowiedzialnych za środowisko naturalne. W artykule rozpoznano uwarunkowania rozwoju zielonych praktyk logistycznych na polskim rynku TSL w kontekście ekologicznych i ekonomicznych efektów uzyskiwanych z tytułu wdrożenia tych praktyk do działalności przedsiębiorstw. Założony cel osiągnięto poprzez egzemplifikację praktycznych rozwiązań stosowanych na rynku TSL w Polsce oraz badania empiryczne przeprowadzone w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zielone praktyki logistyczne; zielona logistyka; rynek TSL

Bibliografia

Bartczak, K. (2016). Analiza barier rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (4).
Brdulak, H. (2014). Poszukiwanie nowych paradygmatów w zarządzaniu łańcuchem dostaw w warunkach stagnacji gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Modelowanie procesów i systemów logistycznych, 51, 24–25. https://doi.org/10.5604/02084821
Choi, Y. i Zhang, N. (2011). Does proactive green logistics management improve business performance? A case of Chinese logistics enterprises. African Journal of Business Management, 5(17). https://doi.org/10.5897/ajbm11.613
Ćirović, G., Pamućar, D. i Bożanić, D. (2014). Green logistic vehicle routing problem: Routing light delivery vehicles in urban areas using a neuro-fuzzy model. Expert Systems with Applications, 41, 42–45. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.01.005
Lai, K.H. i Wong, C.W.Y. (2012). Green logistics management and performance: Some empirical evidence from Chinese manufacturing exporters. Omega, 40(3), 267–282. https://doi.org/10.1016/j.omega.2011.07.002
Lau, K.H. (2011). Benchmarking green logistics performance with a composite index. Benchmarking: An International Journal, 18(6). https://doi.org/10.1108/14635771111180743
Lieb, K. i Lieb, R. (2010). Environmental sustainability in the third-party logistics (3PL) industry. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 40(7), 524–533. https://doi.org/10.1108/09600031011071984
Martinsen, U. i Huge-Brodin, M. (2010). Greening the offerings of logistics service providers. Proceedings of the 22th Annual NOFOMA conference Logistics and Supply Chain Management in a Globalised Economy, University of Southern Denmark, 969–984.
Merkisz, J., Pielecha, J. i Pielecha, I. (2010). Wpływ stylu jazdy kierowcy na ekologiczność pojazdu. Logistyka, (2).
Otto, P. i Śmietana, K. (2018). Kondycja i perspektywy branży logistyczno-transportowej. Dziennik Gazeta Prawna, 118, 19–20.
Pazirandeh, A. i Jafari, H. (2013). Making sense of green logistics. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(8), 889–904. https://doi.org/10.1108/ijppm-03-2013-0059
Porter, M.E. i Linde, C. (1995). Green and Competitive. Harvard Business Review, 73(5), 120–134.
Rao, P. i Holt, D. (2005). Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance? International Journal of Operations & Production Management, 25(9). https://doi.org/10.1108/01443570510613956
Szepietowska, E. i Baran, J. (2012). Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Logistyka, (6).
Szkiel, A. (2014). System zarządzania środowiskowego jako narzędzie doskonalenia efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstw transportu drogowego. Logistyka, (6).
Thiell, M., Zuluaga, J.P.S., Montañez, J.P.M. i Hoof, B. (2011). Green Logistics: Global Practices and their Implementation in Emerging Markets. Green Finance and Sustainability: Environmentally-Aware Business Models and Technologies. IGI Global, 335–336. https://doi.org/10.4018/978-1-60960-531-5.ch018
Zowada, K. (2012). Outsourcing logistyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (10).
Zowada, K. (2015). Obsługa logistyczna małych i średnich przedsiębiorstw w działalności usługodawców logistycznych. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
Zowada, K. (2016). Zarządzanie środowiskowe w transporcie. Przypadek małego przewoźnika. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 99. https://doi.org/10.21008/j.0239-9415.2017.075.19

 

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę