Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr inż. Leszek Bylinko
ORCID: 0000-0001-8047-801X
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.2
JEL: R410

Artykuł przedstawia wyniki analizy i oceny realizowanych w Polsce wybranych programów wpierających inwestycje mieszkaniowe w kontekście zarządzania mobilnością. Celem artykułu była szczegółowa analiza efektów programów, których rezultatem są inwestycje bezpośrednio wpływające na zachowania komunikacyjne i zmiany zapotrzebowania na przewozy. Ocena przedstawionych w ramach artykułu ocen programów prezentuje ścisłą zależność między polityką planowania przestrzennego i potrzebami transportowymi.

Słowa kluczowe: zarządzanie mobilnością; polityka mieszkaniowa

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.