Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.2
JEL: R410

Polityka mieszkaniowa jako narzędzie zarządzania mobilnością w obszarach zurbanizowanych

Artykuł przedstawia wyniki analizy i oceny realizowanych w Polsce wybranych programów wpierających inwestycje mieszkaniowe w kontekście zarządzania mobilnością. Celem artykułu była szczegółowa analiza efektów programów, których rezultatem są inwestycje bezpośrednio wpływające na zachowania komunikacyjne i zmiany zapotrzebowania na przewozy. Ocena przedstawionych w ramach artykułu ocen programów prezentuje ścisłą zależność między polityką planowania przestrzennego i potrzebami transportowymi.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie mobilnością; polityka mieszkaniowa

Bibliografia

Biuro Rozwoju Miasta Bielsko-Biała. (2016). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. Bielsko-Biała: Biuro Rozwoju miasta Bielsko-Biała. https://doi.org/10.18276/ept.2016.2.34-16

Bylinko, L. (2015). Zarządzanie infrastrukturą transportową miasta. Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Barcik, R. i Bylinko, L. (2018). Transportation demand management as a tool of transport policy. Transport Problems, 13(2), 121-131.

Cohen, B. (2006). Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainability. Technology in society, 28(1-2), 63-80. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2005.10.005

Hendricks, S.J. i Georggi, N.L. (2007). Documented Impact of Transportation Demand Management Programs Through the Case Study Method. Journal of Public Transportation, 10(4), 79-98. https://doi.org/10.5038/2375-0901.10.4.4

Marsden, G. i Stead, D. (2011). Policy transfer and learning in the field of transport: A review of concepts and evidence. Transport Policy, 18(3), 492-500. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2010.10.007

Replogle, M.A. (2008). Transportation Demand Management: Concepts, Purpose, Relationship to Sustainable Urban Transport. Singapore: GTZ TDM Training Course.

Schwaab, J.A. i Thilmann, S. (2001). Economic Instruments for Sustainable Road Transport, An Overview for Policy Makers in Developing Countries. Eschbron: German Technical Cooperation. Pozyskano z: http://www.gtz.de/de/dokumente/en-gtz-2001-economic-instruments.pdf

Starowicz, W. (2011). Zarządzanie mobilnością wyzwaniem polskich miast. Transport Miejski i Regionalny, (1), 42-47.

Vanoutrive, T. (2019). Commuting, spatial mismatch, and Transport Demand Management: The case of gateways. Case Studies on Transport Policy, 7(2), 489-496. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.12.011

Winters, P.L. (2000). Transportation demand management. Washington: Committee on Transportation Demand Management. Pozyskano z: http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00123.pdf

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. (2013). Diagnoza systemu transportu województwa śląskiego. Katowice: Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. https://doi.org/10.4467/20843968zp.17.031.8015

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę