Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Magdalena Bartczak
ORCID: 0000-0003-0352-0194

Doktor nauk ekonomicznych, doświadczony manager i wykładowca. Od niemal 20 lat zarządza dużymi markami, w tym m.in. Morliny, Vitax, Massive, Grześki, Goplana, Familijne, Jeżyki, Akuku i kilka pomniejszych. Nieustannie się uczy i rozwija, a zdobytą wiedzą chętnie się dzieli, ponieważ równolegle z pracą zawodową prowadzi szereg wykładów, szkoleń, ćwiczeń i warsztatów oraz publikuje artykuły z własnym spojrzeniem na współczesną rzeczywistość biznesową.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.3
JEL: M3, M31

Łączenie biznesowego obiektywizmu i racjonalności z subiektywnym, opartym na eksperymentowaniu designem jest z pozoru sprzeczne. Jednak szersze rozumienie pojęcia design, jako projektowanie nie tylko kreatywne, ale w równym stopniu odpowiedzialne, użyteczne i rozwiązujące problemy, utorowało drogę do rozwoju nowej metody tworzenia unikalnych rozwiązań biznesowych — design thinking. Celem artykułu jest przedstawienie tej metody, jej etapów oraz korzyści, jakie niesie, ze szczególnym akcentem na aspekt przybliżenia praktycznych rozwiązań, narzędzi, wyników i efektów. Design thinking pozwala na tworzenie unikalnych rozwiązań, bo opartych na empatii, czyli głębokim rozpoznaniu potrzeb użytkowników, a przy tym racjonalnych biznesowo. Zastosowanie metody design thinking to kreatywny i jednocześnie uporządkowany proces. Został on w artykule przedstawiony i scharakteryzowany, a dodatkowo wzbogacony o przykład nowej, opracowanej i wdrożonej przez autorkę usługi — „warsztatów czekoladowych Goplana” adresowanych do dzieci.

Słowa kluczowe: design thinking; kreatywność; proces projektowania