Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Magdalena Lubaś
ORCID: 0000-0003-0572-6145
Mgr Magdalena Lubaś Uczestniczka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku ekonomia i finanse. Autorka artykułów naukowych z pogranicza ekonomii, finansów oraz marketingu. Uczestniczka wielu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Laureatka konkursu Studencki Nobel 2020 w kategorii nauk ekonomicznych.
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.6.4
JEL: G21, M31

Celem artykułu jest eksploracja skojarzeń wizerunkowych związanych z bankami spółdzielczymi wśród konsumentów usług bankowych. Badanie opisane w artykule przeprowadzono z wykorzystaniem tematycznej analizy wywiadów pogłębionych z przedstawicielami trzech zastanych segmentów rynku: klientów banków spółdzielczych, klientów innych banków z małych miejscowości oraz klientów innych banków z dużych ośrodków miejskich. Wyniki badania wskazują, że postrzeganie banków spółdzielczych jest zależne od relacji badanego podmiotu z tą instytucją. W odczuciu klientów banki spółdzielcze są oznaką zaufania oraz otwartości. W świadomości pozostałych osób pojawia się jednak obraz banków spółdzielczych jako banków drugiej kategorii, co skutkuje deklarowanym brakiem zaufania do tych instytucji. Wyniki te dostarczają praktycznych implikacji dla zarządzających marketingiem banków spółdzielczych, wskazując im jakie elementy wizerunku wymagają największej poprawy.

Słowa kluczowe: spółdzielczość; zarządzanie wizerunkiem; marketing usług bankowych

Mgr Magdalena Lubaś

Uczestniczka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku ekonomia i finanse. Autorka artykułów naukowych z pogranicza ekonomii, finansów oraz marketingu. Uczestniczka wielu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Laureatka konkursu Studencki Nobel 2020 w kategorii nauk ekonomicznych.