Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.1
JEL: M31

Marka budowana na wartościach w czasach zmian i niepewności – utopia czy strategiczna przezorność?

Zmiana jest immanentnym elementem współczesnego środowiska biznesowego, ale sama w sobie nie powoduje upadku firm. Przyczyną porażek jest strategiczna krótkowzroczność i niezdolność organizacji do dostosowania się do tych zmian. Budowanie marki na wartościach jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego środowiska biznesowego oraz szansą na uodpornienie organizacji na bieżące szoki i turbulencje rynkowe. Celem artykułu jest ocena stopnia gotowości badanych organizacji do budowania obecnie i w przyszłości marek na wartościach, szczególnie w odniesieniu do idei zrównoważonego rozwoju. Podstawą empiryczną są wyniki badań przeprowadzonych metodą CAWI w listopadzie 2022 r. na grupie 89 menedżerów marketingu w Polsce. Badania dowiodły, że istnieje silny związek pomiędzy pozycjonowaniem marek na wartościach a przewagą konkurencyjną organizacji oraz że obecnie zakres budowania marek opartych na wartościach jest dość ograniczony. Najczęściej marki oparte na wartościach są budowane przez duże organizacje, które działają w tradycyjnym kanale. Największy wzrost zainteresowania budowaniem marek na wartościach będzie jednak dotyczyć małych organizacji, dla których kanał cyfrowy jest dominującym źródłem przychodów. Niemniej, co trzeba podkreślić, znaczenie budowania marek na wartościach będzie rosło.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: marka; strategia marketingowa; przewaga konkurencyjna; marka oparta na wartościach

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamson, A., & Steckel, J. (2018). Shift Ahead How the Best Companies Stay Relevant in a Fast-Changing World. AMACOM.

Ansoff, H. I. (1979). Strategic Management. Macmillan.

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Berry, L. L. (1995). Relationship marketing of services – growing interest, emerging perspectives. Journal of Academy of Marketing Science, 23(4). https://doi.org/10.1177/009207039502300402

Bratnicki, M., Kryś, R., & Stachowicz, J. (1988). Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Ossolineum.

Chesbrough, H. (2006). Open Business Models: How to Thrive In The New Innovation Landscape. Harvard Business Review Press.

Christensen, C. M. (1997). The Innovator's Dilemma – When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Review Press.

Colvile, R. (2017). The Great Acceleration – How the World is Getting Faster, Faster. Bloomsbury.

Czakon, W. (2020). Krótkowzroczność strategiczna menedżerów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.

Cyfert, Sz. (2014). System granic architektury procesów organizacji – determinanty kształtowania i dysfunkcje w definiowaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (340 – Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje), 243–250. https://doi.org/10.15611/pn.2014.340.22

Diamandis, P. H., & Kotler, S. (2020). The Future is Faster than you Think – How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, and Our Lives. Simon & Schuster. https://doi.org/10.1080/15228053.2022.2101088

Doyle, P. (2000). Value-Based Marketing – Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. Wiley.

Doyle, P. (2008). Value-Based Marketing – Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. Wiley.

Dziamski, S. (1981). Aksjologia, estetyka, etyka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Echeverria, L. M. (2012). Idea Agent – Leadership that Liberates Creativity and Accelerates Innovation. AMACOM.

Emery, F. E., & Trist, E. L. (1965). The causal texture of organizational environments. Human Relations, 18(1), 72–82. https://doi.org/10.1177/001872676501800103

Fesser, C. (2011). Serial Innovators – Firms that Change the World. Wiley.

Foster, R., & Kaplan, S. (2003). Twórcza destrukcja – dlaczego firmy nastawione na stopniowe ulepszanie swojej działalności nie mają szans przetrwać i jak je skutecznie przekształcać. Wydawnictwo Galaktyka.

Gronroos, Ch. (1997). Value-driven relationship marketing – from products to resources and competencies. Journal of Marketing, 13(5).

Grzegorczyk, K. (1971). O pojęciu wartości w antropologii kulturowej. Studia Socjologiczne, (1/40).

Hempoliński, M. (1974). Brytyjska filozofia analityczna. Wiedza Powszechna.

Hostede, G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. Journal of International Business, 14.

Holbeche, L. (2015). The Agile Organization – How to Build and Innovative, Sustainable and Resilient Business. Kogan Page.

IBM. (2010). Capitalising on Complexity – Insights from the Global Chief Executive Officer Study, IBM & Reinventing the Rules of Engagements – CEO Insights from the Global C-suite Study. IBM Institute for Business Value.

Kaplan, S. (2012). The Business Model Innovation Factory. Wiley.

Kelly, K. (2017). The Inevitable. Understanding 12 Technological Forces That Will Shape Our Future. Penguin.

Kozielski, R. (2022). Rynkowa due diligence – pomiar odporności rynkowej organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lachowski, S. (2013a). Droga ważniejsza niż cel. Studio Emka.

Lachowski, S. (2013). Od wartości do działania – przywództwo w czasach przełomowych. Studio Emka.

Levitt, T. (1960). Marketing Myopia. Harvard Business Review. (38/July–August), 24–47.

Makota, J. (2010). Filozofia wartości według Hugona Münsterberga. Estetyka i Krytyka, 19(2).

Markides, C. C. (2021). Organizing for the New Normal: Prepare Your Company for the Journey of Continuous Disruption. Kogan Page.

Martin, J., & Petty, W. (2000). Value Based Management. Oxford University Press.

Mazurek, G. (2019). Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

McKinney, Ph. (2012). Beyond the Obvious: Killer Questions That Spark Game-Changing Innovation. Hachette Books.

Misztal, M. (1980). Problematyka wartości w socjologii. PWN.

Peters, T. J. (1988). Thriving on Chaos – Handbook for a Management Revolution. Harper Perennial.

Pogorzelski, J. (2019). Marka na cztery sposoby. Wydawnictwo Nieoczywiste.

Post, J. E., Preston L. E., & Sachs, S. (2002). Redefining the Corporation. Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9781503619692

Ross, A. (2016). Industries of the Future. Simon & Schuster.

Rudawska, E. (2008). Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Sikorski, Cz. (2008). Kultura organizacyjna. C.H.Beck.

Sinek, S. (2011). Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Penguin.

Stengel, J. (2012). Grow – How Ideals Power Growth and Profit at the World's 50 Greatest Companies. Virgin Books.

Thiel, P., & Masters, B. (2015). Zero to One. Virigin Books.

Thompson, D. G. (2006). Blueprint to a Billion. Wiley.

Wankel, Ch. (2008). 21st Century Management – A Reference Handbook. Sage Publications.

Watson, D. (2005). Business Models – Investing in Companies and Sectors with Strong Competitive Advantage. Harriman House.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę