Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.6.3
JEL: M31, G21
Agnieszka Ertman ORCID: 0000-0001-9083-8007 , e-mail: a.ertman|uwb.edu.pl| |a.ertman|uwb.edu.pl

Marketing 4.0 w działalności banków komercyjnych w Polsce — perspektywa nabywców

Koncepcje marketingowe ewaluowały przenosząc ciężar zainteresowania z produktu na spełnianie potrzeb i przewidywanie pragnień konsumenta. Wraz z ewolucją koncepcji marketingowych zmieniły się sposoby komunikacji przedsiębiorstw z konsumentami. Dotyczy to również banków. Działania w sferze marketingu, podobnie jak w innych obszarach działalności banku, koncentrują się wokół cyfryzacji i nowoczesnych technologii. Celem badań opisanych w artykule była ocena wybranych narzędzi 4.0 w bankach funkcjonujących w Polsce w komunikacji z klientami. W realizacji celu badania wykorzystano metodę ankietową. Korzystając z serwisu ankieteo.pl pozyskano dane pierwotne przy użyciu internetowego formularza ankiety. Podstawę źródłową artykułu stanowią odpowiedzi udzielone przez grupę 611 osób powyżej 18. roku życia. Przeprowadzone badania wykazały, że banki w Polsce stosują większość narzędzi Marketingu 4.0, które w różnym stopniu wywołują pożądane działania klientów i ich orędownictwo. Banki w największym stopniu dotarły do klientów za pośrednictwem aplikacji mobilnych, jednak ich rola marketingowa jest dość ograniczona, co przejawia się brakiem zainteresowania przygotowywanymi ofertami czy kontaktem z bankiem za pośrednictwem aplikacji. Banki są obecne w mediach społecznościowych tworząc swoim klientom internetową przestrzeń do rozmów o bankach i ich produktach. Ankietowane osoby śledzące profile banków są w większym stopniu czytelnikami treści i komentarzy tam zamieszczanych niż kreatorami własnych postów. Grupa orędowników banków jest stosunkowa niewielka, ale aktywna w podejmowaniu dyskusji w mediach społecznościowych.

Słowa kluczowe: Marketing 4.0; banki; marketing treści; aplikacje mobilne banków; media społecznościowe

Bibliografia

Baptista, G. i Oliveira, T. (2017). Why so serious? Gamification impact in the acceptance of mobile banking services. Internet Research, 27(1). https://doi.org/10.1108/IntR-10-2015-0295.

Bednarowska, Z. (2015). Desk research — wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych. Marketing i Rynek, (7).

Bednarska-Olejniczak, D. (2018). Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej banków — wybrane problemy. Marketing i Rynek, (4).

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. i Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining „Gamification”. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 9–15. https://doi.org/10.1145/2181037.2181040.

Du Plessis, C. (2017). The role of content marketing in social media content communities. South African Journal of Information Management, 19(1). https://doi.org/10.4102/sajim.v19i1.866.

Fenu, G. i Pau, P. L. (2015). An Analysis of Features and Tendencies in Mobile Banking Apps. Procedia Computer Science, (56). https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.177

Kaplan, A. M. i Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challengers and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1). https://doi. org/10.1016/j. bushor. 2009.09.003

Kee, A. W. i Yazdanifard, R. (2015). The Review of Content Marketing as a New Trend in Marketing Practices. International Journal of Management, Accounting and Economics, 2(9).

Kotler, Ph., Kartajaya, H. i Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony Człowiek! Warszawa: MT Biznes Sp. z o.o.

Kotler, Ph., Kartajaya, H. i Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0. Era cyfrowa. Warszawa: MT Biznes Sp. z o.o. https://doi.org/10.1002/9781118257883

Mazurek, G. (2018). Transformacja cyfrowa — implikacje dla marketingu. W: B. Gegor i D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowe koncepcje i wyzwania. Warszawa: PWN.

Mazurek, G. (2019). Transformacja cyfrowa. Perspektywa marketingu. Warszawa: PWN.

Nowacki, F. (2014). Marketing 4.0 — nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta. Marketing i Rynek, (6).

Skrobich, L. (2018). Komunikacja marketingowa w erze cyfrowej. Marketing 4.0. Marketing i Rynek, (8).

Sobolewska, S. (2017). Aplikacje mobilne w procesie przepływu informacji między przedsiębiorstwem a klientem. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa, (44).

Uryniuk, J. (2018). Grywalizacja to chyba nie jest to, co klienci banków lubią najbardziej. mBank wyłączył moduł mGra. https://www.cashless.pl/4440-mGra-mBank-koniec (18.04.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę