Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 06/2021

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.6.1
JEL: M12, M54, L66

Kapitał ludzki stanowi niekwestionowaną wartość w każdej organizacji. W zasadzie teza ta potwierdza się w każdych warunkach gospodarczych, zarówno w teorii jak i praktyce. Proces i obszary zarządzania kapitałem ludzkim ulegają zmianom. Badania nad tymi zmianami są bardzo istotne, zaś wnioski mogą być źródłem wskazań dla praktyków biznesu. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów zmian w zakresie zarządzania kadrami, w szczególności w obszarze czasu pracy i motywacji, które nastąpiły w wyniku przeciwdziałania skutkom pandemii w małych przedsiębiorstwach branży spożywczej województwa podlaskiego. Opracowanie wskazuje obszary kierowania pracownikami, które są najbardziej podatne na sytuacje kryzysowe turbulentnego otoczenia biznesowego małych firm branży spożywczej w regionie. Wnioskowanie oparto o analizę wyników badań własnych, przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankiety skierowanego do podlaskich producentów artykułów spożywczych. Główną hipotezą badawczą jest twierdzenie, że okres pandemii wymusił zmiany w zarządzaniu kadrami, w szczególności w obszarze czasu pracy i motywacji w małych przedsiębiorstwach branży spożywczej. Ocena wpływu pandemii na zmiany w głównych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zdefiniowanie szans i zagrożeń, jakie stwarza obecny kryzys dla rozwoju małych firm branży spożywczej z regionu, stanowi dodatkowy cel opracowania.

Słowa kluczowe: branża spożywcza; zarządzanie zmianą w małych przedsiębiorstwach; koronakryzys
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.6.2
JEL: F10, F14, F15

Polski handel zagraniczny kwiatami ciętymi z krajami Unii Europejskiej w latach 2004–2019

The aim of this elaboration was to analyze the turnover and directions of Polish foreign trade in cut flowers in general, including carefully selected species of cut flowers, within European Union countries between the years 2004 and 2019. Poland's accession to the European Union opened the country up to new markets and contributed to the development of international trade, in particular to cooperation with other EU countries. Since 2004, the value of imported and exported cut flowers in Polish foreign trade has been growing, but the growth rate of imports is faster than exports.

Celem artykułu jest analiza obrotów i kierunków polskiego handlu zagranicznego kwiatami ciętymi w ujęciu ogólnym, w tym wybranych grup kwiatów, w krajach Unii Europejskiej, w latach 2004–2019. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło kraj na nowe rynki, co przyczyniło się do rozwoju handlu międzynarodowego, w szczególności do współpracy z innymi krajami UE. Od 2004 roku rośnie wartość importowanych i eksportowanych kwiatów ciętych, przy czym dynamika importu jest wyższa niż eksportu.

Słowa kluczowe: cut flowers; export; import; Poland; EU (kwiaty cięte; eksport; import; Polska; UE)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.6.3
JEL: M31, G21

Koncepcje marketingowe ewaluowały przenosząc ciężar zainteresowania z produktu na spełnianie potrzeb i przewidywanie pragnień konsumenta. Wraz z ewolucją koncepcji marketingowych zmieniły się sposoby komunikacji przedsiębiorstw z konsumentami. Dotyczy to również banków. Działania w sferze marketingu, podobnie jak w innych obszarach działalności banku, koncentrują się wokół cyfryzacji i nowoczesnych technologii. Celem badań opisanych w artykule była ocena wybranych narzędzi 4.0 w bankach funkcjonujących w Polsce w komunikacji z klientami. W realizacji celu badania wykorzystano metodę ankietową. Korzystając z serwisu ankieteo.pl pozyskano dane pierwotne przy użyciu internetowego formularza ankiety. Podstawę źródłową artykułu stanowią odpowiedzi udzielone przez grupę 611 osób powyżej 18. roku życia. Przeprowadzone badania wykazały, że banki w Polsce stosują większość narzędzi Marketingu 4.0, które w różnym stopniu wywołują pożądane działania klientów i ich orędownictwo. Banki w największym stopniu dotarły do klientów za pośrednictwem aplikacji mobilnych, jednak ich rola marketingowa jest dość ograniczona, co przejawia się brakiem zainteresowania przygotowywanymi ofertami czy kontaktem z bankiem za pośrednictwem aplikacji. Banki są obecne w mediach społecznościowych tworząc swoim klientom internetową przestrzeń do rozmów o bankach i ich produktach. Ankietowane osoby śledzące profile banków są w większym stopniu czytelnikami treści i komentarzy tam zamieszczanych niż kreatorami własnych postów. Grupa orędowników banków jest stosunkowa niewielka, ale aktywna w podejmowaniu dyskusji w mediach społecznościowych.

Słowa kluczowe: Marketing 4.0; banki; marketing treści; aplikacje mobilne banków; media społecznościowe
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł