Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Urszula Kobylińska
ORCID: 0000-0001-9435-7841

Dr Urszula Kobylińska

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autorka publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, relacji międzyorganizacyjnych, zarządzania wizerunkiem.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.12.3
JEL: M14, M31, M51

Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jest jednym z wyznaczników sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Istotnie wpływa na zdobycie przewagi konkurencyjnej, która prowadzi do silnej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwa utrzymujące pozytywny wizerunek budują zaufanie nie tylko wśród klientów, ale także wśród pracowników. Ważnym zagadnieniem w tematyce wizerunku przedsiębiorstwa jest wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy, a jednym z narzędzi jego budowania są media społecznościowe, które w dzisiejszym społeczeństwie pełnią ważną funkcję komunikacyjną. W celu budowania bardziej efektywnego wizerunku pracodawcy przekaz w social mediach na temat działalności przedsiębiorstwa powinien być dostosowany do grupy docelowej, określonej na przykład przynależnością do konkretnego pokolenia. Pracownicy z różnych pokoleń charakteryzują się pewnymi cechami, potrzebami oraz wartościami, dlatego ważne jest, by kanały i formy komunikacji były dostosowane do konkretnego odbiorcy. Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy w zakresie wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, kształtujących go czynników i roli mediów społecznościowych w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku. Jako metodę badań przyjęto badania sondażowe z wykorzystaniem techniki CAWI.

Słowa kluczowe: media społecznościowe; wizerunek pracodawcy; pokolenia X; Y; Z
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.8.1
JEL: A11, L21, L22

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej jest szeroko eksplorowana w naukach o zarządzaniu. Widoczna jest ewolucja w podejściu do przedsiębiorczości akademickiej, a w konsekwencji w jej definiowaniu. Uwidaczniają się w tym obszarze zasady typowe dla zachowań rynkowych, opartych na wzajemności, znajomości potrzeb poszczególnych stron wymiany. Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy w zakresie relacyjnego kontekstu przedsiębiorczości akademickiej oraz identyfikacja relacyjnego zakresu przedsiębiorczości akademickiej (czynników, narzędzi i barier) postrzeganej z perspektywy przedsiębiorców i podmiotów wsparcia. Jako metodę badań przyjęto IDI (ang. Individual In-depth Interview) z przedsiębiorcami akademickimi oraz przedstawicielami instytucji wsparcia, tworzącymi szeroko pojęty ekosystem przedsiębiorczości akademickiej.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka; jakość relacji; ekosystem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej