Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.3
JEL: : J21, M51, M54

Nowe trendy na rynku pracy — praca w systemie home office w percepcji polskich menedżerów

Z powodu pandemii COVID-19 rośnie znaczenie problematyki pracy w systemie home office. Jak pokazują badania, po wybuchu pandemii na pracę zdalną zdecydowało się 67% polskich przedsiębiorstw, które wcześniej nie korzystały z tej formy pracy. Mając na uwadze aktualną sytuację, masowość pracy zdalnej przy stosunkowo niskim poziomie rozpoznania jej konsekwencji i uwarunkowań uzasadnia badania naukowe nad tym sposobem organizacji pracy. Celem teoriopoznawczej części artykułu jest systematyzacja wiedzy na temat pracy w trybie home office, natomiast celem części empirycznej jest diagnoza postaw kadry zarządzającej wobec pracy zdalnej. Wnioskowanie zostało poparte wynikami badań ankietowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: praca w systemie home office; rynek pracy; postawy kadry menedżerskiej

Bibliografia

Bibliografia/References

Aguenza, B. B. i Som A. P. M. (2012). Motivational factors of employee retention and engagement in organizations. International Journal of Advances in Management and Economics, 1(6).

Barbour, R. (2011), Badania fokusowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Béland, L. P., Brodeur, A. i Wright, T. (2020). The Short-Term Economic Consequences of Covid-19: Exposure to Disease, Remote Work and Government Response. IZA Discussion Paper, 13159. https://ssrn.com/abstract=3584922

Burn, J., Marshall, P. i Barnett, M. (2002), E-business, Strategies for Virtual Organizations. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Chomątowska, B. i Chłopek, P. (2011). Telepraca — nowa forma organizacji pracy. Nowy obszar dysfunkcji i patologii? W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Day, F. C. i Burbach, M. E. (2011). Telework Considerations for Public Managers with Strategies for Increasing Utilization. Communications of the IBIMA. Article ID 880212. https://doi.org/10.5171/2011.880212

Dewicka, A. i Trziszka, M. (2018). Wyzwania wieku informacyjnego. Ergonomiczny aspekt kształtowania i zarządzania systemem pracy zdalnej, Marketing i Zarządzanie, 1(51). https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-03

Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną — perspektywa pracownika. E-Mentor, 1(83). https://doi.org/10.15219/em83.1456

Draman, R. H. i Edmondson, V. C. (2012). Why a new approach is needed to solve to day's. Review of Management Innovation Creativity, (14).

Eagly, A. H. (2005). Refereeing literature review submission to journals. W: R. J. Sternberg (red.), Reviewing Scientific Works in Psychology. Washington: American Psychological Association.

Eurostat. (2020). How usual is it to work from home? https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news (6.02.2020).

Felstead, A. i Henseke, G. (2017). Assessing the growth of remote working and its consequences for effort, well-being and work-life balance. New Technology. Work and Employment, 3(32). https://doi.org/10.1111/ntwe.12097

Furmanek, W. (2015). Zalety i wady telepracy. Edukacja-Technika-Informatyka, 6(1).

Grzanka, I. (2012). Transformacja procesu pracy w społeczeństwie informacyjnym. Management Systems in Production Engineering, 1(5).

Jeran, A. (2016). Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy. Opuscula Sociologica, (2).

Juchnowicz, M. (2008). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 1(8).

van Knippenberg, D. (2012). What makes for a good review article in organizational psychology? Organizational Psychology Review, 2(3). https://doi.org/10.1177/2041386612452220

Król, M. (2013). Telepraca a pracoholizm. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (148).

Lis, M. (2020). Telepraca i praca zdalna to nie to samo. Business Insider accessed on 16.03.2020.

Lisek-Michalska, J., Lipiec, M. i Olczyk, A. (2012). Ocena metodologicznej i praktycznej jakości fokusa — propozycja procedury. Przegląd Socjologiczny, 1(61).

Makowiec, M. (2015). Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4(44). https://doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.31

Nurul, A. S., Noorliza K. i Hasnanywati, H. (2013). Green Economy: Researching Working from Home in Building Sector. Journal of Southeast Asian Research, Article ID 273189.

Prasołek, Ł. i Kiełbratowska, A. (2020), Praca zdalna w praktyce. Warszawa: C.H.Beck.

Pyoriä, P. (2011). Managing telework: risks, fears and rules. Management Research Review, 4(34). https://doi.org/10.1108/01409171111117843

Ratti, C. i Claudel, M. (2016). If worki s digital, why do we still go to tehe office? Harward Business Review, 13 April 2016.

Rudnicka, P. i Chrupała-Pniak, M. (2019). Predyktory organizacyjne dodatkowej pracy po godzinach za pośrednictwem technologii (TASW), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(128).

Samul, J. (2017), Stan badań nad metodami naukowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi — systematyczny przegląd literatury, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(115).

Samul, J. (2020). Reflexivity in HRM Reserach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(132). https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8686

Sęczkowska, K. (2019). Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej. Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka, (2).

Silva, R. S. i Dias, A. L. (2016). The role of organizational training on organizational commitment. The case of private security employees working remotely. European Journal of Business and Social Sciences, 5(8).

Sliż, P. (2020). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce — wyniki badania empirycznego. E-Mentor, 3(85). https://doi.org/10.15219/em85.1474

Stroińska, E. (2015). Wpływ temperamentu pracownika zdalnego na poziom satysfakcji z pracy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(3).

Syper-Jędrzeja, M. (2014). Narzędzia wspierania równowagi praca-życie — wybrane przykłady z praktyki gospodarczej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(96).

Takeuchi, R. i Chen, J. (2013). The impact of international experiences for expatriates' cross-cultural adjustment: A theoretical review and a critique. Organizational Psychology Review, 3(3). https://doi.org/10.1177/2041386613492167

Tomkiewicz, M. (2008). Telepraca formą oszczędności. http://www.computerworld.pl/artykuly/325293/Telepraca.forma.oszczednosci.html (16.08.2020).

Worek, B. (2001). Analiza wyników zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach marketingowych. Ask. Społeczeństwo. Badania, Metody, (10).

Wróbel, P. i Jendza, D. (2018). Telepraca — regulacje prawne a praktyka rynku pracy. E-mentor, 3(75). https://doi.org/10.15219/em75.1363

Wyrwich, S. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy. Społeczeństwo i Ekonomia, 1(1). https://doi.org/10.15611/eis.2014.1.08

Zdonek, I., Podgórska, M. i Hysa, B. (2019). Zdalna praca zespołu projektowego — charakterystyka ról i kompetencji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(126).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę