Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 04/2021

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.1
JEL: M31

Wiarygodność nadawcy opinii w procesie komunikacji nieformalnej online — perspektywa eksploracyjna

Credibility of opinions published online depends on credibility of the site where these opinions can be found (e.g. webpage, chat, and forum) as well as the author (sender of message). Depending on who gives opinion, where it's placed and what it concerns, they can be perceived as more or less credible source of information. The main purpose of this article is to identify personal sources of information (eWOM senders) that are treated by consumers as credible opinion providers. The additional purpose is to examine both how customers (if at all) verify message and eWOM sender, and what they pay attention at. In order to achieve the assumed research objectives, 10 IDI's were conducted. Participants were purposively sampled from the panel of Internet users delivered by Mobile Institute (research agency) and with control of such variables as: gender, age, place of residence and purchasing activity in the Internet. It was found that perhaps it would be worth introducing the category of befriended expert to ewom's credibility studies.

Wiarygodność opinii publikowanych w Internecie zależy od wielu czynników, z których najistotniejsze to wiarygodność serwisu, na którym te opinie się znajdują (np. strona internetowa, czat, forum), oraz wiarygodność autora (nadawcy wiadomości). W zależności od tego, kto wyda opinię, gdzie się ta opinia znajduje i czego dotyczy, wiarygodność źródła informacji może być różnie postrzegana. Głównym celem artykułu jest identyfikacja osobistych źródeł informacji (nadawców wiadomości), które są traktowane przez konsumentów jako wiarygodni dostawcy opinii. Dodatkowym celem jest zbadanie, w jaki sposób klienci (jeśli w ogóle) weryfikują wiadomość i jej nadawcę oraz na co zwracają uwagę. Aby osiągnąć założone cele badawcze, przeprowadzono badania eksploracyjne w postaci 10 pogłębionych wywiadów indywidualnych. Uczestnicy zostali dobrani celowo z panelu internautów dostarczonego przez Mobile Institute (agencję badawczą) i pod kontrolą takich zmiennych, jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania i aktywność zakupowa w Internecie. Rezultatem badań jest opracowanie katalogu wiarygodnych osobistych źródeł informacji, a także narzędzia badawczego do badań o charakterze eksplanacyjnym.

Słowa kluczowe: eWOM; credibility; qualitative study (komunikacja nieformalna online; wiarygodność źródła informacji; badania jakościowe)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.2
JEL: M30

Aktywność czołowych sportowców w mediach społecznościowych podczas globalnego zawieszenia rozgrywek sportowych — na przykładzie Instagrama

In March 2020, most sports competitions in the world were suspended due to the COVID-19 pandemic. Fan demand for information about top athletes could not be fully satisfied traditionally, that is why social media have grown in popularity. This article aims to identify the factors that affect the engagement of sports fans on social media and is based on the example of Instagram. The number of likes, comments as well as the number of likes and comments divided by the number of followers (appropriate engagement rates), were taken into account as engagement indicators. The results clearly show what types of posts generated the most engagement.

W marcu 2020 roku większość zawodów sportowych na świecie została zawieszona z powodu pandemii COVID-19. W tej sytuacji zapotrzebowanie kibiców na informacje o najlepszych sportowcach nie mogło być w pełni zaspokojone w sposób tradycyjny, czego wynikiem był wzrost popularności mediów społecznościowych. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na zaangażowanie fanów sportu w mediach społecznościowych, bazując na przykładzie Instagrama. Jako wskaźniki uwzględniono liczbę polubień i komentarzy, a także liczbę polubieni i komentarzy podzieloną przez liczbę followersów (właściwe wskaźniki zaangażowania). Wyniki przeprowadzonego badania pokazują jakie typy postów generowały największe zaangażowanie.

Słowa kluczowe: Instagram; social media; communication; athletes; sport; engagement; likes; comments (Instagram; media społecznościowe; komunikowanie; sportowcy; sport; zaangażowanie; polubienia; komentarze)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.3
JEL: : J21, M51, M54

Z powodu pandemii COVID-19 rośnie znaczenie problematyki pracy w systemie home office. Jak pokazują badania, po wybuchu pandemii na pracę zdalną zdecydowało się 67% polskich przedsiębiorstw, które wcześniej nie korzystały z tej formy pracy. Mając na uwadze aktualną sytuację, masowość pracy zdalnej przy stosunkowo niskim poziomie rozpoznania jej konsekwencji i uwarunkowań uzasadnia badania naukowe nad tym sposobem organizacji pracy. Celem teoriopoznawczej części artykułu jest systematyzacja wiedzy na temat pracy w trybie home office, natomiast celem części empirycznej jest diagnoza postaw kadry zarządzającej wobec pracy zdalnej. Wnioskowanie zostało poparte wynikami badań ankietowych.

Słowa kluczowe: praca w systemie home office; rynek pracy; postawy kadry menedżerskiej
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.4
JEL: M31

Ludzkość w XX wieku przeszła od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy. Szybki rozwój technologii komputerowych przewartościował wiele gałęzi gospodarki i stworzył zupełnie nowe modele biznesowe, które wcześniej nie mogły zaistnieć przy wykorzystaniu klasycznych czynników produkcji, takich jak ziemia, praca i kapitał. Przykładem takich nowych modeli biznesowych jest branża gier wideo, będąca jednym z najszybciej rozwijających się rynków. W artykule dokonano charakterystyki rozwoju światowego rynku gier wideo, wskazano na możliwości biznesowe jakie rynek ten stwarza dla użytkowników oraz zidentyfikowano preferencje zakupowe graczy. Artykuł prezentuje także obecny stan rynku gier wideo w Polsce i na świecie oraz nakreśla perspektywy dalszego jego rozwoju w oparciu o technologię blockchain.

Słowa kluczowe: gry wideo; model biznesowy; monetyzacja wartości; rynek gier wideo
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł