Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 05/2006

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2006 Wraszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Wojciech Wrzosek

Wokół efektów marketingu
Przedmiotem tego tekstu jest kilka refleksji na temat wybranych efektów marketingu oraz procesów ich tworzenia. Efekt może być rozumiany jako osiągany przez przedsiębiorstwa rezultat/wynik ich działalności. W zależności od skali ujmowanej działalności efekt może być rezultatem wykonywania jednostkowej czynności, wynikiem całokształtu działalności przedsiębiorstw lub rezultatem współdziałania między podmiotami rynku.

Tomasz Gołębiowski
Marzanna Witek-Hajduk

Tworzenie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską - cz. 2
W drugiej części artykułu autorzy zajmują się określeniem źródeł przewagi konkurencyjnej i doborem narzędzi konkurowania polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z UE.

Anna M. Zarzycka

Wielokanałowe systemy dystrybucji
Liczba kanałów dystrybucji i różnych produktów się zwiększa. Towar można nabyć, udając się do sklepu lub kiosku, zamawiając go pocztą, telefonicznie bądź przez Internet. Przedsiębiorstwo, które korzysta tylko z jednego kanału dystrybucji, będzie musiało zmierzyć się z konkurencją wszystkich pozostałych kanałów. Pierwsze publikacje o fenomenie wielokanałowych systemów dystrybucji pojawiły się w Stanach Zjednoczonych już w latach 70. XX w. Kolejne prace na ten temat ukazały się pod koniec lat 80., wprowadzając pojęcie marketingu wielokanałowego (ang. "multi-channel marketing") oraz wyjaśniając kwestię podziału zadań spełnianych przez różne kanały dystrybucji.

Marketing w praktyce

Maria Chrząszcz

Badania segmentacyjne rynku szkła witrażowego
Rynek szkła witrażowego jest rynkiem strukturalnie bardzo prostym. Producenci sprzedają swe wyroby głównie za pośrednictwem hurtowni. Z uwagi na fakt, że szkło witrażowe jest dobrem zaopatrzeniowym służącym do wykonywania gotowych kompozycji, zasadniczym jego odbiorcą są pracownie witraży. Z kolei ostatecznymi odbiorcami szkła, tym razem wkomponowanego w witraż, są gospodarstwa domowe, nabywcy instytucjonalni oraz parafie. Preferencje użytkowników końcowych dotyczące formy gotowej kompozycji znajdują pewne odzwierciedlenie w zachowaniach nabywczych pracowni oraz hurtowni. Mając na względzie te fakty, do badań segmentacyjnych wybrano pracownie witraży traktujące szkło jako dobro zaopatrzeniowe oraz nabywców gotowych kompozycji. Makrosegmenty te stanowią punkty oddziaływania na rynek. W nich bowiem następuje wybór konkretnej oferty spośród wszystkich konkurencyjnych.

Anna Ujwary-Gil

Zastosowanie analizy morfologicznej w praktyce biznesowej
Analiza morfologiczna należy do metod twórczego rozwiązywania problemów (heurystycznych), służy szczególnie stymulowaniu twórczości i poszukiwaniu pomysłów na nowy produkt bądź udoskonaleniu już istniejącego. Celem artykułu jest zastosowanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu pomysłu na nowe opakowanie bądź udoskonalenie już istniejącego w asortymencie przypraw mokrych firmy Roleski. To również doskonała sposobność, aby pokazać, w jaki sposób uczelnia wyższa może zainicjować współpracę z firmą na rynku, jak również wskazać możliwości zastosowania teorii w praktyce biznesowej.

Realia rynku

Monika Kaczmarek-Śliwińska "Internet Public Relations" uczelni publicznych w Polsce
Zapoczątkowana na początku lat 90. XX w. tendencja przyrostu liczby szkół wyższych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, spowodowała, iż rynek usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego poddany został działaniom gospodarki rynkowej. Wobec takiego faktu uczelnie w naturalny sposób stały się dla siebie konkurentami, a jednym z narzędzi konkurowania na rynku stały się działania public relations (PR), które pozwoliły pokazać najlepsze strony uczelni oraz nawiązać komunikację z jej otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym w celu zdobycia dominującej pozycji na danym rynku. Uczelnie, podejmując działania PR i mając świadomość znaczenia pozytywnego wizerunku w swoim otoczeniu, wykorzystują dostępne narzędzia, a Internet -- będący przedmiotem rozważań w niniejszym artykule -- umożliwiający dotarcie do grup celu uczelni, pozwalający na szybką komunikację i informację, jest jednym z nich.

Adam R. Szromek

Model Butlera jako podstawa kreowania strategii rozwoju rynku polskich uzdrowisk w XXI w.
Celem artykułu jest ujawnienie empirycznych podstaw rozwoju rynku usług uzdrowiskowych dla wsparcia procesu kreowania strategii rozwoju nowego nurtu rynku turystyki, jakim jest turystyka zdrowotna. Artykuł identyfikuje poszczególne fazy modelu (ewolucji miejscowości turystycznych) R.W. Butlera, mając na względzie podniesienie świadomości etapu rozwojowego, na jakim znajdują się polskie uzdrowiska i turystyka zdrowotna. Predykcja dalszego rozwoju, którą umożliwia prezentowany model, może się przyczynić do doskonalenia strategii rozwoju gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych, a przede wszystkim rynku usług uzdrowiskowych.

Z czasopism zagranicznych

Jarosław Sawicki

Zagadnienia międzynarodowego e-marketigu
Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. "International e-marketing: opportunities and issues", którego autorami są Jagdish N. Sheth, Arun Sharma, opublikowanego w "International Marketing Review" w 2005 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł