Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.7.1
JEL: M31, L31

Ocena działań marketingowych instytucji kultury na transgranicznym rynku podzielonego granicą miasta Cieszyn-Czeski Cieszyn

Artykuł ma charakter badawczy. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych techniką CATI z 1035 mieszkańcami Cieszyna (555 respondentów) oraz Czeskiego Cieszyna (480 osób) rozpoznano, jak działania instytucji kultury z obszaru marketing mix są postrzegane przez odbiorców oferty kulturalnej dostępnej w podzielonym granicą mieście Cieszyn-Czeski Cieszyn. Przeprowadzone badania dowodzą, że instrumenty marketingowe instytucji kultury zlokalizowanych zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie miasta  Cieszyn-Czeski Cieszyn zostały pozytywnie ocenione przez jego mieszkańców. Tym samym można przyjąć, że instrumenty dotychczas stosowane przez te podmioty mogą mieć zastosowanie w procesie kształtowania długotrwałych relacji z odbiorcami oferty kulturalnej zlokalizowanymi po obu stronach granicy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: transgraniczny rynek; podzielone granicą miasto; Cieszyn-Czeski Cieszyn; instytucje kultury; instrumenty marketingu

Bibliografia

Bibliografia/References

Balogh, P. i Pete, M. (2018). Bridging the Gap: Cross-border Integration in the Slovak-Hungarian Borderland around Šturovo-Esztergom. Journal of Borderlands Studies, 33(4). https://doi.org/10.1080/08865655.2017.1294495

Barska, A. (2019). Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji. Zielona Gora: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego.

Castanho, R. A., Loures, L., Cabezas, J. i Fernandez-Pozo, L. (2017). Cross-Border Cooperation (CBC) in Southern Europe-An Iberian Case Study. The Eurocity Elvas-Badajoz. Sustainability, 9(360). https://doi.org/10.3390/su9030360

GUS. (2019). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Kędzior, Z. i Karcz, K. (2007). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: PWE.

Kurowska-Pysz, J., Wroblewski, Ł. i Walancik, M. (2018). Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Cieszyn–Czeski Cieszyn, pobrane z: http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=3206 (10.03.2020).

Loures, L., Castanho, R. A., Gomez, J. M. N., Cabezas, J. i Fernandez-Pozo, L. (2019). The Influence of Cross-Border Cooperation (CBC) in the Fostering of Entrepreneurship and Regional Development: A Step Closer to Achieve Major Structural Changes and Sustainable Cities Within European Territory. W: L. Cagica Carvalho, C. Rego, M. Lucas, M. Sanchez-Hernandez, A. Backx Noronha i A. Viana (red.), New Paths of Entrepreneurship Development. Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96032-6_18

Najbogatsze samorządy — Ranking. (2016). Pobrane z https://www.pb.pl/najbogatsze-i-najbiedniejsze-samorzady-ranking-8365329 (20.11.2017).

Suchaeek, J., Seda, P. i Friedrich, V. (2017). Size and Regional Varieties of Communal Marketing in the Czech Republic. Polish Journal of Management Studies, 15(2). https://doi.org/10.17512/pjms.2017.15.2.24

Ulrich, P. i Krzymuski, M. (2018). Actor’s participation in cross-border governance structures at the German-Polish border. Case Studies from the Viadrina region. W: B. Wassenberg (red.), Castle Talks on Cross-Border Cooperation. Fear of Integration? The Pertinence of the Border. Stuttgart: Steiner.

Ulrich, P. (2020). Territorial cooperation, supraregionalist institution-building and national boundaries: the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) at the eastern and western German borders. European Planning Studies, 28(1). https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1623974

Wróblewski, Ł. (2016). Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński. Warszawa: CeDeWu.

Wróblewski, Ł., Dziadzia, B. i Dacko-Pikiewic, Z. (2018). Sustainable Management of the Offer of Cultural Institutions in the Cross-Border Market for Cultural Services — Barriers and Conditions. Sustainability, 10(9). https://doi.org/10.3390/su10093253

Wróblewski, Ł. i Kasperek, A. (2019). Euroregion as an Entity Stimulating the Sustainable Development of the Cross-Border Market for Cultural Services in a City Divided by a Border. Sustainability, 11. https://doi.org/10.20944/preprints201903.0017.v1

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę