Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 7/2020

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.7.1
JEL: M31, L31

Artykuł ma charakter badawczy. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych techniką CATI z 1035 mieszkańcami Cieszyna (555 respondentów) oraz Czeskiego Cieszyna (480 osób) rozpoznano, jak działania instytucji kultury z obszaru marketing mix są postrzegane przez odbiorców oferty kulturalnej dostępnej w podzielonym granicą mieście Cieszyn-Czeski Cieszyn. Przeprowadzone badania dowodzą, że instrumenty marketingowe instytucji kultury zlokalizowanych zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie miasta  Cieszyn-Czeski Cieszyn zostały pozytywnie ocenione przez jego mieszkańców. Tym samym można przyjąć, że instrumenty dotychczas stosowane przez te podmioty mogą mieć zastosowanie w procesie kształtowania długotrwałych relacji z odbiorcami oferty kulturalnej zlokalizowanymi po obu stronach granicy.

Słowa kluczowe: transgraniczny rynek; podzielone granicą miasto; Cieszyn-Czeski Cieszyn; instytucje kultury; instrumenty marketingu
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.7.2
JEL: L15, M30, M31, M11, O32

Procesy zarządzania jakością w firmach produkujących wyroby medyczne łączą skoordynowane prace działów marketingu i sprzedaży celem pozyskania i utrzymania klientów. Efektywne zarządzanie to koncentracja na aktywnościach ostatniej fazy zarządzania jakością wyrobu medycznego — fazie dystrybucji produktu. Przewagę konkurencyjną firm medycznych produkujących wyroby medyczne do zabiegów endowaskularnych (zabiegi wewnątrznaczyniowe przeprowadzane wewnątrz światła naczynia krwionośnego bez konieczności jego otwierania) stanowi utrzymanie satysfakcji klienta przez stały proces doskonalenia używanego wyrobu medycznego. Efektywne budowanie wizerunku producenta wpływa na pozytywne postrzeganie marki przez użytkowników oraz ich przywiązanie. Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładowych działań marketingowych stosowanych przez firmy produkujące wyroby medyczne do procedur endowaskularnych stanowiących narzędzie w procesie doskonalenia wyrobu medycznego. Kolejnym celem jest wskazanie wpływu satysfakcji użytkownika wyrobu medycznego na wybór i postrzeganie marki używanego produktu.

Słowa kluczowe: zarządzanie jakością wyrobów medycznych; doskonalenie wyrobu medycznego; marka produktu; satysfakcja klienta
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.7.3
JEL: A22, M15, M16, O14

Ograniczenie możliwości spotykania się w obliczu pandemii COVID-19 spowodowało, że uczelnie wyższe zostały zmuszone do zawieszenia zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie, jednak zgodnie z zaleceniami powinny kontynuować działania dydaktyczne w formie online. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska transformacji cyfrowej uczelni wyższej obejmującej swoim zakresem zmianę systemu zarządzania, sposobu prowadzenia zajęć oraz nadania nowego kierunku organizacji przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb wszystkich interesariuszy. Zjawisko zostało wyjaśnione na przykładzie Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), której działania mogą stanowić modelowy wzór wykorzystywany przez inne uczelnie w procesie cyfryzacji, a także otwierać przed ośrodkami akademickimi nowe, globalne możliwości.

Słowa kluczowe: cyfrowa transformacja; digitalizacja; e-learning; nauka zdalna
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł