Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.14
JEL: M14, L81, L15

Odpowiedzialność społeczna sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości produktów w Polsce

Celem publikacji jest przedstawienie społecznych dobrych praktyk sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości sprzedawanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu dóbr trwałego użytku w Polsce. Badania zostały oparte o literaturę przedmiotu i dostępne dane udostępniane przez sieci dyskontowe w sklepach, gazetkach reklamowych i stronach www. Artykuł składa się z wprowadzenia, rozdziału teoretycznego dotyczącego odpowiedzialności społecznej, zapewnienia jakości sprzedawanych w sieciach dyskontowych produktów, rozdziału analitycznego oraz podsumowania. Przeprowadzone analizy wskazują, że jakość produktów oraz potwierdzanie bezpieczeństwa produktów poprzez dobrowolną ich certyfikację stanowi wyraz odpowiedzialności społecznej sieci handlowych oraz coraz częściej podejmowane są działania w tym obszarze działalności firmy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność; sieci dyskontowe; zapewnienie jakości

Bibliografia

Ayers, J. i Odegaard, M.A. (2007). Retail Supply Chain Management. Auerbach Publications.

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholders approach. Boston: Pitman Publishing Company.

Kaźmierczak, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zarządzanie jakością. Strategiczne połączenie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 159, 57-65. https://doi.org/10.15611/pn.2014.350.03

Lubańska, A. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowe, 83, 103-113. https://doi.org/10.22630/eiogz.2016.113

Maleszka, A. i Nowakowska, A. (2014). Rozwijanie relacji między sprzedawcami a nabywcami na rzecz realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE : jakość – problemy i rozwiązania. Warszawa: WAT. https://doi.org/10.15199/48.2018.9.14

Maleszka, A. (2010). Akredytacja. Potwierdzanie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michalska, A. i Maleszka, A. (2016). Marketingowe ujęcie usługi dobrowolnej certyfikacji dobra trwałego użytku. Marketing i Rynek, (7), 539-550.

Polski Komitet Normalizacyjny. (2014). Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów (PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01).

Zapłata, S. i Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Zapłata, S. (2018). Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę