Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.11.1
JEL: M31

Orientacja na klienta z perspektywy menedżerów najwyższego szczebla

Orientacja na klienta nadal pozostaje podstawową i integralną kompetencją współczesnej organizacji. Dokonując próby systematyzacji wiedzy dotyczącej orientacji na klienta można wyróżnić trzy podstawowe kierunki naukowej eksploracji: orientacja na klienta jako filozofia biznesu, orientacja na klienta jako obszar aktywności oraz orientacja na klienta jako koncepcja budowania wartości. Należy podkreślić, że zorientowanie na klienta, niezależnie od podejścia, pozostaje w zakresie aktywności menedżerskiej. Celem artkułu jest określenie sposobu postrzegania orientacji na klienta przez menedżerów najwyższego szczebla oraz identyfikacja wybranych czynników determinujących tę orientację. Dodatkowym celem jest systematyzacja wiedzy w zakresie orientacji na klienta.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: orientacja na klienta; menedżer najwyższego szczebla; determinanty orientacji na klienta

Bibliografia

Bibliografia/References

Boddy, C. R. i Croft, R. (2016). Marketing in a time of toxic leadership. Qualitative Market Research: An International Journal, 19(1), 44–64. https://doi.org/10.1108/QMR-04-2015-0030

Capon, N., Farley, J., Hulbert, J. i Lei, D. (1991). In search of excellence ten years later: strategy and organization do matter. Management Decision, 29(4), 12–21. https://doi.org/10.1108/00251749110006013

Carneiro, A. (2008). When leadership means more innovation and development. Business Strategy Series, 9(4), 176–184. https://doi.org/10.1108/17515630810891843

Day, G. S. (1999). Creating a market-driven organization. Sloan Management Review, 41(1), 11–22. https://doi.org/10.1097/01974520-200507000-00006

Donaldson, B. (1993). Customer driven organizations can smile. Proceedings of the Annual Conference of the Marketing Education Group, 1. Loughborough: Loughborough University Business School, 243–255.

Dwyer, R. F. i Tanner, J. F. (2002). Business Marketing: Connecting Strategy, Relationships, and Learning. 2nd ed., New York: McGraw-Hill.

Ejdys, J. (2015). Marketing orientation vs. innovativeness of SMEs of the Podlaskie Province. Business: Theory and Practice, 16(4), 353–361 https://doi.org/10.3846/btp.2015.563

Esty, D. C. i Porter, M. E. (2005). National environmental performance: an empirical analysis of policy results and determinants. Environment and Development Economics, 10(4), 391–434. https://doi.org/10.1017/S1355770X05002275

Foley, A. i Fahy, J. (2004). Towards a further understanding of the development of market orientation in the firm: a conceptual framework based on the market-sensing capability. Journal of Strategic Marketing, 12(4), 219–230. https://doi.org/10.1080/0965254042000308048

Ganesan, S. (1994). Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships. Journal of Marketing, 58(April), 1–19. https://doi.org/10.1177/002224299405800201

Gebhardt, G. F., Carpenter, G. S. i Sherry, J. F. Jr. (2006). Creating a market orientation: a longitudinal, multifirm, grounded analysis of cultural transformation. Journal of Marketing, 70(4), 37–55. https://doi.org/10.1509/jmkg.70.4.037

Gordon, I. H. (2001), Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: PWE.

Hall, D. (1992). The Hallmarks for Successful Business. London: Mercury Books.

Harris, L. C. i Ogbonna, E. (2001). Leadership style and market orientation: an empirical study. European Journal of Marketing, 35(5/6), 744–764. https://doi.org/10.1108/03090560110388196

Jeong, J. S. i Hong, P. (2007). Customer orientation and performance outcomes in supply chain management. Journal of Enterprise Information Management, 20(5), 578–594. https://doi.org/10.1108/17410390710823707

Julian, C. C. i O'Cass, A. (2002). Examining the internal-external determinants of international joint venture (IJV) marketing performance in Thailand. Australasian Marketing Journal, 10(2), 55–71. https://doi.org/10.1016/S1441-3582(02)70150-X

Kennedy, K. N., Goolsby, J. R. i Arnould, E. J. (2003). Implementing a customer orientation: extension of theory and application. Journal of Marketing, 67(4), 67–81. https://doi.org/10.1509/jmkg.67.4.67.18682

Khalifa, A. S. (2004). Customer value: a review of recent literature and an integrative configuration. Management Decision, 42(5/6), 645–666. https://doi.org/10.1108/00251740410538497

Kirca, A. H., Jayachandran, S. i Bearden, W. O. (2005). Market orientation: a meta-analytic review and assessment of its antecedents and impact on performance. Journal of Marketing, 69(2), 24–41. https://doi.org/10.1509/jmkg.69.2.24.60761

Kohli, A. i Jaworski, B. (1990). Market orientation: the construct, research proposition, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(April), 1–18. https://doi.org/10.1177/002224299005400201

Latyshova, L., Oyner, O. i Syaglova, Y. (2015). The Customer-Oriented Approach as the Basis for Sustainable Business — The Essence and Characteristics of a Customer-Oriented Company. SSRN Electronic Journal, 01.2015. https://doi.org/10.2139/ssrn.2623737

Moczydłowska, J. M. i Bitkowska, A. (2020). Koncepcja zarządzania relacjami z klientami — istota, cele, zakres. Marketing i Rynek, (9). DOI 10.33226/1231-7853.2020.9.1

Nahm, A. Y., Vonderembse, M. A. i Koufteros, X. (2004). The impact of organizational culture on time-based manufacturing and performance. Decision Sciences, 35(4), 579–607. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2004.02660.x

Nazarko, J., Ejdys, J., Halick, a K., Nazarko, Ł., Kononiuk, A. i Olszewska, A. (2015). Application of Structural Analysis to Classification of Technology Development Drivers. The 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2015), Gold Coast, Australia, 2–4 September 2015. Conference Program Book, 46–49.

Park, C., Oh, C. H. i Kasim, A. (2017). Market challenges, learning and customer orientation, and innovativeness in IJVs. International Marketing Review, 34(6), 945–967. https://doi.org/10.1108/IMR-07-2014-0238

Pekovic, S., Rolland, S. i Gatigin, H. (2016). Customer orientation and organizational innovation: the case study of environmental management practices. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(7), 835–848. https://doi.org/10.1108/JBIM-11-2015-0228

Rintamaki, T., Kuusela, H. i Mitronen, L. (2007). Identifying competitive customer value propositions in retailing. Managing Service Quality, 17(6), 621–634. https://doi.org/10.1108/09604520710834975

Rogoziński, K. (2006). Klient jako współtwórca wartości. Marketing i Rynek, (8).

Rosenzweig, S. i Grinstein, A. (2015). How resource challenges can improve firm innovation performance: identifying coping strategies. Creativity and Innovation Management, 25(1), 110–128. https://doi.org/10.1111/caim.12122

Saarijarvi, H., Kuusela, H., Neilimo, K. i Narvanen, E. (2014). Disentangling customer orientation — executive perspective. Business Process Management Journal, 20(5), 663–677. https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2013-0068

Sanchez-Fernandez, R. i Iniesta-Bonillo, M. A. (2007). The concept of perceived value: a systematic review of the research. Marketing Theory, 7(4), 427–451. https://doi.org/10.1177/1470593107083165

Sheth, J. N., Sisodia, R. S. i Sharma, A. (2000). The antecedents and consequences of customer-centric marketing, Academy of Marketing Science, 28(1), 55–66. https://doi.org/10.1177/0092070300281006

Siguaw, J., Simpson, P. i Baker, T. (1998). Effects of supplier market orientation on distribution market orientation and the channel relationships: the distributor perspective. Journal of Marketing, 62(3), 99–111. https://doi.org/10.1177/002224299806200307

Strandvik, T., Holmlund, M. and Gronroos, C. (2014). Mental footprint of marketing in the boardroom. Journal of Service Management, 25(2), 241–252. https://doi.org/10.1108/JOSM-01-2014-0033

Tracey, M. i Tan, C. (2001). Empirical analysis of supplier selection and involvement, customer satisfaction, and firm performance. Supply Chain Management: An International Journal, 6(4), 174–88. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005709

Van Raaij, E. M. i Stoelhorst, J. W. (2008). The implementation of a market orientation: a review and integration of the contributions to date. European Journal of Marketing, 42(11/12), 1265–1293. https://doi.org/10.1108/03090560810903673

Zuraik, A. i Kelly, L. (2018). The role of CEO transformational leadership and innovation climate in exploration and exploitation. European Journal of Innovation Management, 78–98. li, V. (2012). Forecasting Exchange Rates: a Comparative Analysis. International Journal of Business and Social Science, 3(10), 31–45. doi: 10.12846/j.em.2015.02.06

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę