Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Patryk Głowacz
Patryk Głowacz
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kierunku Projektowanie graficzne. Obecnie student ostatniego roku studiów magisterskich. Entuzjasta oraz recenzent gier wideo. Artystycznie zainteresowany
tworzeniem realistycznych gier wideo i filmów, naukowo uczeniem sztucznej inteligencji wyrażania ludzkich uczuć oraz symulowania ewolucji rozwoju w przyszłości.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.4
JEL: M31

Ludzkość w XX wieku przeszła od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy. Szybki rozwój technologii komputerowych przewartościował wiele gałęzi gospodarki i stworzył zupełnie nowe modele biznesowe, które wcześniej nie mogły zaistnieć przy wykorzystaniu klasycznych czynników produkcji, takich jak ziemia, praca i kapitał. Przykładem takich nowych modeli biznesowych jest branża gier wideo, będąca jednym z najszybciej rozwijających się rynków. W artykule dokonano charakterystyki rozwoju światowego rynku gier wideo, wskazano na możliwości biznesowe jakie rynek ten stwarza dla użytkowników oraz zidentyfikowano preferencje zakupowe graczy. Artykuł prezentuje także obecny stan rynku gier wideo w Polsce i na świecie oraz nakreśla perspektywy dalszego jego rozwoju w oparciu o technologię blockchain.

Słowa kluczowe: gry wideo; model biznesowy; monetyzacja wartości; rynek gier wideo

Patryk Głowacz
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kierunku Projektowanie graficzne. Obecnie student ostatniego roku studiów magisterskich. Entuzjasta oraz recenzent gier wideo. Artystycznie zainteresowany
tworzeniem realistycznych gier wideo i filmów, naukowo uczeniem sztucznej inteligencji wyrażania ludzkich uczuć oraz symulowania ewolucji rozwoju w przyszłości. Planuje kontynuować działalność naukową związaną z wpływaniem
na zachowanie grup społecznych poprzez gry.