Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab Paweł Chlipała
Dr hab. Paweł Chlipała, prof. UEK Profesor nadzwyczajny w Katedrze Marketingu, w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się metodologią badań marketingu oraz współczesnymi koncepcjami marketingu, m.in. marketingiem wartości, marketingiem relacji oraz marketingiem społecznym.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.8.2
JEL: M31, M37

Celem artykułu jest krytyczny przegląd definicji reklamy natywnej, zestawienie mierników jej skuteczności oraz ocena tej skuteczności w kontekście realizacji funkcji i zadań marketingu społecznego. Artykuł zawiera krytyczną analizę literatury przedmiotu. Wykazano, że dążenie do wzrostu skuteczności reklamy natywnej może się odbywać kosztem społecznie odpowiedzialnej promocji i komunikacji z klientem. Koncentracja wyłącznie na skuteczności reklamy natywnej, z pominięciem kwestii społecznych, kształtuje negatywne postawy odbiorców wobec tego narzędzia promocji oraz powoduje utratę zaufania wobec producenta i marki. Korzystanie z reklamy natywnej powinno zawierać czytelne oznakowanie komunikatu, tak aby odbiorcy jasno odróżniali przekaz komercyjny od innych treści publikowanych w medium. Realizując założenia społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorstwo może podjąć edukację konsumentów w zakresie funkcjonowania reklamy natywnej.

Słowa kluczowe: reklama natywna; skuteczność reklamy natywnej; marketing społeczny

Dr hab. Paweł Chlipała, prof. UEK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Marketingu, w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się metodologią badań marketingu oraz współczesnymi koncepcjami marketingu, m.in. marketingiem wartości, marketingiem relacji oraz marketingiem społecznym.