Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Piotr Krowicki
ORCID: 0000-0001-6891-2354
Student interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska, pt. Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju. Casus Polski, zdobyła Nagrodę Ministra Gospodarki dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej tematyki
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.2.3
JEL: M3

W artykule dokonano identyfikacji i kategoryzacji wydarzeń marketingowych (eventów) organizowanych w polskich centrach handlowych. W części teoretycznej opisano marketing wydarzeń (event marketing) centrów handlowych, natomiast w części empirycznej dokonano analizy wydarzeń centrów handlowych w Polsce. Artykuł został przygotowany na podstawie danych pochodzących z wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Źródła wtórne stanowi literatura przedmiotu oraz opracowania branżowe na temat działających w Polsce centrów handlowych. Źródła pierwotne zostały pozyskane w drodze badań własnych, przeprowadzonych na podstawie analizy oficjalnych profili na portalu społecznościowym Facebook 25 największych polskich centrów handlowych. Zamieszczone w artykule wyniki badań wskazują na dużą częstotliwość i różnorodność wydarzeń oraz znaczne różnice w liczbie organizowanych eventów między badanymi centrami.

Słowa kluczowe: centrum handlowe; wydarzenie marketingowe; marketing wydarzeń

Student interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska, pt. Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju. Casus Polski, zdobyła Nagrodę Ministra Gospodarki dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej tematyki proeksportowej i proinwestycyjnej w Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski „Teraz Polska Promocja”. Dodatkowo praca otrzymała trzecie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych oraz pierwszą nagrodę w konkursie im. Roberta Mroziewicza na najlepszą pracę magisterską w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zaangażowania klienta i marketingu wartości centrów handlowych.