Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rola narzędzi e-learningowych w kształtowaniu kompetencji pracowników i zespołów projektowych – studia przypadków

Zmiany technologiczne oraz społeczne wymagają stosowania w obszarze kształtowania kompetencji pracowniczych innowacyjnych rozwiązań za zakresu systemów szkoleniowych wykorzystujących nowoczesne technologie. Przykładem takich rozwiązań są platformy e-learningowe typu MOOC (Massive Open Online Courses — masowe otwarte kursy internetowe), które cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród dostawców usług, jak również wśród użytkowników. Różnorodność tematyczna oferowanych szkoleń na platformach e-learningowych typu MOOC pozwala dość szeroko wykorzystywać je do kształtowania kompetencji zespołów pracowniczych i zespołów projektowych przy minimalizacji kosztów ich pozyskania. Celem niniejszego artykułu jest analiza, na bazie studium przypadków, wykorzystania szkoleń e-learningowych na platformach typu MOOC do kształtowania kompetencji zespołów pracowniczych, w tym zespołów projektowych. Sukces platformy e-learningowej typu MOOC udostępnionej przez CBA czy też platformy Akademia PARP, udostępnionej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które umożliwiają kształtowanie kompetencji pracowników rozumianych jako wiedza, umiejętności oraz postawy/cechy osobowości pracownika w różnych obszarach życia społeczno- -gospodarczego, wskazuje na zwiększającą się rolę tego typu narzędzi w badanym obszarze.

Słowa kluczowe: e-learning; platformy MOOC; kompetencje

Bibliografia

Literatura/Literature

Anti-Fraud Knowledge Centre. (2023). Platforma e-learningowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. https://antifraud-knowledgecentre.ec.europa.eu/library-good-practices-and-case-studies/good-practices/e-learning-platform-central-anti-corruption_pl (dostęp 17.06.2023).

Basak, S. K., Wotto, M., & Bélanger, P. (2018). E-learning, m-learning and d-learning: Conceptual definition and comparative analysis. E-Learning and Digital Media, 15(4). https://doi.org/10.1177/2042753018785180

Bombiak, E. (2014). Kompetencje pracownicze – istota, pomiar i sprawozdawczość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, (103). http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/103-2014_12.pdf

Cichoń, S. (2018). Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej. Studia i Prace Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, (51/2). https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/2-02

Czerwiński, A. (2018). Znaczenie wiedzy dla gospodarki w ujęciu makro-i mikroekonomicznym. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(3). https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.037

Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., Ważniewski, P., & Zybertowicz, K. (2022). Kompetencje pracowników dziś i jutro. Polski Instytut Ekonomiczny.

Grabania, M. Ł. (2012). Platformy ruchowe w urządzeniach treningowych. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, 31(3).

Juchnowicz, M. (2002). Jakość zasobów pracy. Poltext.

Król, H. (2006). Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi W: H. Król, & A. Ludwiczyński, (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Matysik, S. (2016). Kompetencje pracownicze jako element strategii przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie (24/2), 17–26. http://zim.pcz.pl/znwz/files/Kompetencje-pracownicze-jako-element-strategii-przedsi-biorstwa.pdf

NCBR. (2023). Jak zostać ekspertem NCBR. https://www.gov.pl/web/ncbr/jak-zostac-ekspertem-ncbr (dostęp: 16.06.2023).

Niedzielski, P. (2013). Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Niedzielski, P., Dyl, K., Podlewski, M. (2022). Symulatory jako współczesne narzędzie kształtowania kompetencji w sektorze logistyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11). https://doi.org/10.33226/1231-2037.2022.11.3

Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna.

Pietrzak, J. (b.r.). Symulacje i gry symulacyjne, czyli jak naśladujemy procesy społeczne. https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/uczyc-inaczej/artykuly/symulacje-i-gry-symulacyjne-czyli-jak-nasladujemy-procesy

Polak, M. (2014). Model SAMR, czyli o technologii w nauczaniu. https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2736-model-samr-czyli-o-technologiiw-nauczaniu.html

Portal egzaminacyjny IPMA Polska. (b.d.). Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0. https://egzamin.ipma.pl/mod/book/view.php?id=575&chapterid=166 (dostęp 25.11.2023).

Rostowski, T. (2004). Zarządzanie kompetencjami. W: M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poltext.

Smyrnova-Trybulska, E. (2018). Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, (3615).

Stowarzyszenie Project Management Polska. (2009). Polskie wytyczne kompetencji IPMA wersja 3.0.

Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu  przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 (M.P. 2014, poz. 299).

Whiddett, S., & Hollyforde, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna.

 

Źródła internetowe/Internet sources

https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/trena%C5%BCer.html

https://e-pasje.pl

https://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/projekty-i-zasoby-ludzkie/97-grywalizacja-gamification-czym-jest-i-jak-wykorzystac-ja-w-biznesie

https://navoica.pl/

https://ozor.pl/darmowe-kursy-online-z-certyfikatem/

https://pl.khanacademy.org/

https://skillshop.exceedlms.com/student/catalog/list?category_ids=7891&locale=pl

https://startup.pfr.pl

https://strefakursow.pl/

https://www.cba.gov.pl

https://www.classcentral.com/

https://www.classcentral.com/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pierwsza-polska-platforma-typu-mooc-czyli-wirtualna-edukacja-dla-kazdego

https://www.gov.pl/web/ncbr/jak-zostac-ekspertem-ncbr

https://www.parp.gov.pl

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę