Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.12
JEL: M14, L20, O35
Ewelina Kurowska ORCID: 0000-0002-2239-2557 , e-mail: ewelina.k13|op.pl| |ewelina.k13|op.pl

Rola wybranych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa hotelarskiego

W artykule, jako efekt przeglądu literatury przedmiotu, przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności małych przedsiębiorstw hotelarskich oraz scharakteryzowano interesariuszy, wobec których przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność. Przedstawione zostało małe przedsiębiorstwo hotelarskie oraz jego interesariusze. Celem artykułu jest scharakteryzowanie roli wybranych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych małego przedsiębiorstwa hotelarskiego w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności. W ostatnim punkcie dokonano charakterystyki wybranych interesariuszy w kontekście ich roli kształtowaniu społecznej odpowiedzialności. Powstał on w wyniku obserwacji uczestniczącej oraz doświadczenia autora, który jest pracownikiem małego przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; hotel; interesariusze; małe przedsiębiorstwo

Bibliografia

Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Błądek, Z. (2001). Hotele: programowanie, projektowanie i wyposażanie. Poznań: Palladium Architekci.

Dominik, P. (2015). Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin.

Jaremen, D. (2008). Rodzaje przedsiębiorstw hotelarskich. W: A. Panasiuk i D. Szostak (red.), Hotelarstwo. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Oparka, S. i Nowicka, T. (2008). Technik hotelarstwa. Organizacja pracy w hotelarstwie. Skrypt do nauki zawodu. Warszawa–Kudowa-Zdrój: Wyd. Maria.

Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.

Puciato, D. (2016). Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne. Warszawa: Difin.

Rybak, M. (2004). Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sokołowska, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia. Seria: „Monografie i Opracowania” nr 232. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.

Tokarz, A. (2008). Personel hotelowy. W: A. Panasiuk i D. Szostak (red.), Hotelarstwo. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę