Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rozwiązania i standardy merchandisingowe w polskich sklepach dyskontowych (na przykładzie sieci sklepów „Biedronka”)

W dzisiejszych czasach każdy z nas, gdziekolwiek by się nie znajdował, zawsze będzie pod wpływem impulsów pochodzenia zewnętrznego. Ich celowe stosowanie wpisuje się w dziedzinę, jaką jest marketing. Merchandising, wchodzący w jego zakres, to zbiór narzędzi, dzięki którym właściciele sklepów mogą wpływać na zachowania zakupowe konsumentów. Techniki merchandisingu dają swoistego rodzaju przewagę psychologiczną nad konsumentami, co jest wykorzystywane w celu zwiększenia obrotów sklepów. Jednym z takich sklepów, gdzie na co dzień używa się technik merchandisingu, jest sieć „Biedronka”. Wybierana przez zdecydowaną większość Polaków jest ona liderem wśród dyskontów, a ciągłe modernizacje nie tylko przyczyniają się do jej sukcesu, ale również powiększają jej przewagę nad innymi. Celem artykułu jest pokazanie, że standardy i rozwiązania merchandisingowe stosowane w sklepach sieci „Biedronka” nie są uniwersalne, lecz dopasowywane do uwarunkowań lokalizacyjnych i demograficznych. Zastosowana metodyka badawcza składa się z dwóch części. Pierwsza ma na celu wyjaśnienie znaczenia merchandisingu oraz stosowanych technik i standardów wykorzystywanych w poszczególnych rodzajach sklepów. Pozwoli to na dalszą - praktyczną - analizę podmiotu badań, jakim jest sieć sklepów „Biedronka”.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: merchandising; „Biedronka”; sklep dyskontowy; handel detaliczny; zachowania nabywców

Bibliografia

Bibliografia/References

Binsztok, A. i Zuzański, T. (2013). Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich. Gliwice: Helion.

Borusiak, B. (2006). Merchandising. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Chwałek, J. (1992). Innowacje w handlu. Warszawa: PWE.

Deluga, W. (2016). Merchandising w handlu detalicznym. Marketing i Zarządzanie, 4(45), 287-299. https://doi.org/10.18276/miz.2016.45-26

Domański, T. (2005). Strategie rozwoju handlu. Warszawa: PWE.

Falkowski, A. i Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jarzyna, M. (2013). Strategie merchandisingowe sklepów dyskontowych w świetle wyników badań. Praca magisterska. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.

Kotler, P. i Keller, K. L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.

Liczmańska, K. i Balcerak, D. (2016). Visual merchandising na przykładzie sieci sklepów Mohito. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43 (2), 141–152. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.024

McCarthy, E. J. i Perreault, W. D. (1990). Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood; Boston: Irwin.

Sołoma, L. (1999). Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Sullivan, M. i Adcock, D. (2003). Marketing w handlu detalicznym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Sztucki, T. (1995). Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.

Szumilak, J. (2004). Handel detaliczny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Tanajewska, R. i Pawelczyk, B. (2013). Merchandising — aktywizacja przedsiębiorstwa przez sprzedaż. Mierniki wykonania zobowiązania (cz. 2). Zarządzanie i Finanse, 11(1).

Witek, L. (2007). Merchandising w małych i dużych firmach handlowych. Warszawa: C.H. Beck.

Strony internetowe

www.biedronka.pl/front/form/realestate (19.06.2020).

http://gazetaolsztynska.pl/504487,Zmiany-w-sklepach-sieci-Biedronka-Ma-byc-przyjemniej.html (27.04.2018).

www.jeronimomartins.com/en/about-us/what-we-do/food-distribution/biedronka/ (07.04.2019).

www.jeronimomartins.com/en/investors/jm-in-numbers/main-indicators/#1505502 691975-83d2efa6-2b0b7e3e-805b (07.04.2019).

www.jeronimomartins.com/en/investors/presentations-and-reports/ (3.04.2019).

www.jeronimomartins.com/en/market_releases/com_20180228_1_en/ (02.03.2018).

https://www.money.pl/gospodarka/polacy-kupuja-w-biedronce-ale-polecaja-lidla-zaskakujace-wyniki-badan-6391180409841281a.html (19.02.2020).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerónimo_Martins (20.06.2020).

www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/biedronka-realizuje-potezny-plan-modernizacji-nowy,44381/1 (27.04.2018).

www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/biedronka-pobila-kolejne-rekordy-sprzedaz-i-zyski-,61072 (19.06.2020).

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę