Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.10.2
JEL: karol.kowalewski@wsfiz.edu.pl

Skuteczny rozwój startupów jako wyzwanie dla współczesnego zarządzania

Artykuł ma charakter teoretyczno-analityczny. Jego głównym celem jest przedstawienie praktycznych uwag i sugestii, które prowadzą do doskonalenia procesów zarządczych występujących w innowacyjnych mikroprzedsiębiorstwach o ponadprzeciętnym tempie wzrostu. W pierwszej części artykułu ukazano specyfikę startupów oraz ich rolę w rozwoju gospodarczym. Następnie, bazując na obserwacjach własnych autora oraz zebranych raportach i innych źródłach wtórnych, przedstawiono największe błędy popełniane przez analizowane firmy. Na tej podstawie opracowano zestaw rekomendacji, które powinny przyczynić się do eliminacji wyróżnionych dysfunkcji i usprawnić proces zarządzania startupami.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: startup; zarządzanie; rozwój

Bibliografia

Bibliografia/References

Bartczak, A. (2016). Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację? Warszawa: PARP.

Beauchamp, M., Kowalczyk, A., Skala, A. i Ociepka, T. (2017). Polskie startupy. Raport 2017. Warszawa: Fundacja Startup Poland.

Blank, S. (2010). What's a Startup? First Principles. https://steveblank.com. (03.04.2018).

Blank, S. i Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Deloitte. (2016). Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Warszawa: Deloitte.

Fontinelle, A. (2016). What exactly is Startup? http://www.investopedia.com. (03.04.2018).

Fuglewicz, R. i Zjawiński, Ł. (2014). Zarządzanie w startupie. Zasady organizacji i budowy zespołu. Gdańsk: Agencja Rozwoju Pomorza.

Griffith, E. (2014). Why startups fail, according to their founders, http://fortune.com/2014/09/25/why-startups-fail-according-to-their-founders/ (04.04.2018).

Hartmans, A. Klub dziesięciu miliardów. Oto najdroższe startupy na świecie, https://businessinsider.com.pl (04.04.2018).

http://platformystartowe.gov.pl/dla-mentorow/lista-mentorow?start=100 (29.03.2018).

http://www.businessdictionary.com/definition/startup.html (22.03.2018).

https://www.forbes.com/sites/natalierobehmed (22.03.2018).

Jak pokonać bariery w rozwoju startupów? Najlepsze projekty w akceleratorze Idea Global. http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/23440/jak-pokonac-

bariery-w-rozwoju-startupow-najlepsze-projekty-w-akceleratorze-idea-global (03.04.2018).

Norris, D. (2015). Startup w 7 dni. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Patel, N. (2015). 90% of Startups Fail: Here's What You Need To Know About The 10%. https://www.forbes.com/sites/neilpatel/2015/01/16/90-of-startupswill-fail-heres-what-you-need-to-know-about-the-10/ (03.04.2018).

Ries, E. (2011). The Lean Startup. London: Crown Business.

Skala, A. (2017). Spiralna definicja startupu. Przegląd Organizacji, (9), 33–39. https://doi.org/10.33141/po.2017.09.05

Skala, A. i Kruczkowska, E. (2016). Polskie Startupy. Raport 2016. Warszawa: Fundacja Startup Poland.

Smus, T. (2014). Finansowanie start-upów w Polsce. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, (35), 220–228.

Sobczak, R. i Dudycz, H. (2016). Determinanty sukcesu i porażki startupów internetowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, (2), 88–89.

Wojtas, S., Senecki, A., Spysz, A. i Frączek M. (2015). Katalog polskiego ekosystemu startupowego. Warszawa: PARP.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę