Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 10/2020

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.10.1
JEL: M14, M16

W naukach o zarządzaniu uwaga jest skupiona na kulturze organizacyjnej. Refleksja nad nią dotyczy również szeroko rozumianego kontekstu kulturowego, bowiem organizacje funkcjonują w określonych miejscach i w określonym czasie. Wraz z wkraczaniem przedsiębiorców na zagraniczne rynki pojawia się konieczność zgłębiania wiedzy na temat aspektów kulturowych, co skutkuje możliwością generowania praktycznych wskazówek dotyczących kształtowania kultury organizacyjnej w odmiennym kulturowo otoczeniu. W artykule uwagę poświęcono przedsiębiorstwom funkcjonującym w otoczeniu kultury narodowej polskiej i kultury narodowej ukraińskiej. Analizy odnoszą się do jednego z wymiarów kulturowych wyróżnionych przez G. Hofstedego - unikania niepewności. Celem artykułu jest zdiagnozowanie różnic w wymiarze unikania niepewności w polskiej i ukraińskiej organizacji. Próba badawcza wynosiła 590 osób. Do badania wykorzystano autorskie narzędzie, w analizie statystycznej posłużono się nieparametrycznym testem U Manna-Whitneya.

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna; kultura narodowa; unikanie niepewności
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.10.2
JEL: karol.kowalewski@wsfiz.edu.pl

Artykuł ma charakter teoretyczno-analityczny. Jego głównym celem jest przedstawienie praktycznych uwag i sugestii, które prowadzą do doskonalenia procesów zarządczych występujących w innowacyjnych mikroprzedsiębiorstwach o ponadprzeciętnym tempie wzrostu. W pierwszej części artykułu ukazano specyfikę startupów oraz ich rolę w rozwoju gospodarczym. Następnie, bazując na obserwacjach własnych autora oraz zebranych raportach i innych źródłach wtórnych, przedstawiono największe błędy popełniane przez analizowane firmy. Na tej podstawie opracowano zestaw rekomendacji, które powinny przyczynić się do eliminacji wyróżnionych dysfunkcji i usprawnić proces zarządzania startupami.

Słowa kluczowe: startup; zarządzanie; rozwój
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.10.3
JEL: M14, L83, Z30, Z32, Z39

W dobie digitalizacji przepływ informacji, szczególnie negatywnych, wzrósł na przestrzeni lat. Doniesienia o niepożądanych zachowaniach zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników potrafią rozprzestrzenić się za pomocą mediów społecznościowych w ciągu kilkunastu minut na cały świat. Chociaż nieetyczne działania można zaobserwować we wszystkich gałęziach biznesu, to w prezentowanym artykule szczególną uwagę zwrócono na rynek usług turystycznych. Zostały w nim przedstawione wybrane praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS) linii lotniczych (Easyjet, Ryanair oraz Wizz Air), a następnie dokonano oceny ich etyczności, co stanowiło cel artykułu. Na podstawie analizy raportów niefinansowych i studiów przypadków stwierdzono, że działania linii lotniczych z zakresu CSR skupiają się wokół dbania o środowisko. Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, analizowane linie lotnicze modernizują swoją flotę, co przekłada się na zmniejszenie emisji śladu węglowego. Ponadto stosują m.in. lżejsze fotele oraz serwują produkty spożywcze i napoje w ekologicznych opakowaniach, a piloci wykorzystują tablety zamiast papierowych instrukcji. Natomiast w działalności związanej ze świadczeniem przez nie usług należy zwrócić uwagę na opcjonalne jej rozszerzenia, które budzą wątpliwości co do etyczności sposobu ich reklamy. Analiza stron internetowych wykazała, że usługi dodatkowe, jak m.in. płatny wybór miejsc czy dodatkowy bagaż, są ofertą obligatoryjną i tym samym powodują dezorientację klienta.

Słowa kluczowe: etyka biznesu; etyka w turystyce; rynek usług turystycznych; społeczna odpowiedzialność biznesu; CSR
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł