Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.13
JEL: Z29, L20

Szacowanie ryzyka w procesie organizacji imprez sportowych na podstawie biegów długodystansowych w Polsce

W Polsce bardzo dynamicznie wzrasta zainteresowanie amatorskim bieganiem w tym biegami długodystansowymi, czego odzwierciedleniem jest istotny wzrost liczby wydarzeń sportowych, w tym maratonów i półmaratonów. Celem opisanych w artykule badań i ich wyników było oszacowanie ryzyka związanego z organizacją imprez biegowych w Polsce – półmaratonów. Przedstawiono wyniki odnoszące się do biegów zorganizowanych w 2018 r. Profesjonalne zarządzanie ryzykiem jest punktem wyjścia do realizacji celów stawianych przez organizatorów, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji wszystkim zainteresowanym stronom uczestniczącym w wydarzeniu. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację czynników ryzyka oraz dokonanie szacowania ryzyka przez przedstawicieli organizatorów biegów. Identyfikacji dokonało 8 ekspertów (metoda delficka), a w szacowaniu ryzyka udział wzięło 24 przedstawicieli 11 biegów półmaratonów organizowanych w Polsce. Szacowaniem ryzyka dokonane zostało na podstawie średniej (skutku i prawdopodobieństwa). Wyniki badań dostarczają konkretnej informacji o priorytetach na jakich mogą się skupić organizatorzy imprez w celu mitygacji ryzyka, stanowią także podstawę do pogłębionych szacowań i analiz ryzyka dla analizy trendów oraz skuteczności podejmowanych działań mitygujących.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem; zarządzanie ryzykiem w sporcie

Bibliografia

Ammon, R. i Brown, M. (2007). Risk management process. W: D.J. Cotton, J.T. Wolohan, J.T. (red.), Law for recreation and sport managers (288-300). Dubuque: Kendall/ Hunt Publishing Company.

Ammon, R., Jr., Southall, R.M. i Blair, D. A. (2004). Sport facility management: Organizing events and mitigating risks. Morgantown: Fitness Information Technology Inc.

Boo, S. i Gu, H. (2010). Risk perception of mega-events. Journal of Sport i Tourism, 15(2), 139-161. https://doi.org/10.1080/14775085.2010.498257

Bowdin, G., Allen, J., O’Toole, W., Harris, R. i McDonnell, I. (2006). Events Management. Elsevier.

Chappelet, J.L. (2001). Risk Management for large-scale events:The case of the Olympic Winter Games. European Journal for Sport Management. Special Issue, (8), 6-12.

Cronbach, J. (2005). Współczynnik Alfa a struktura wewnętrzna testów. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. GWP.

Emery, P. (2010). Past, present, future major sport event management practices: The practitioner perspective. Sport Management Review, 13, 158-170. https://doi.org/10.1016/j.smr.2009.06.003

Fuller, C. i Drawer, S. (2004). The Application of Risk Management in Sport. Sports Mecidicina, 34(6), 349-356. https://doi.org/10.2165/00007256-200434060-00001

Hanstad, D.V. (2012). Risk Management in Major Sporting Events: A Participating National Olympic Team’s Perspective. Event Management, 16(3), 189-201. https://doi.org/10.3727/152599512x13459279626683

Helms, K. (2011). Risk Management in Running Race Events. Pozyskano z: http://www.sportrisk.com/2011/07/risk-management-in-running-race-events

ISO 31000:2018. Risk management – Principles and guidelines. International Standard Organisation.

Kozak, W. (2010). Wielkie imprezy sportowe: Korzyść czy strata? Studia Regionalne i Lokalne, 1(39), 48-68.

Leopkey, B. i Parent, M.M. (2009a). Risk management issuses in large-scale sporting events: A stakeholders perspective. European Sport Management Quarterly, 9(2), 187-208. https://doi.org/10.1080/16184740802571443

Leopkey, B. i Parent, M.M. (2009b). Risk Management strategies by stakeholders in Canadian major sporting events. Event Management 13(3), 153-170. https://doi.org/10.3727/152599509790029828

Linton, L. i Valentin, S. (2018). Running with injury: A study of UK novice and recreational runners and factors associated with running related injury. Journal of Science and Medicine in Sport, 21(12), 1221-1225. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2018.05.021

Masteralexis, L.P., Carol, A.B. i Hums, M. (2014). Principles and Practice of Sport Management. Burlinghton: Jones i Bartlett Publishers.

Miśniakiewicz, M. i Łuczak, J. (2014). Selected success factors of running events’ organizers and participants. W: M. Lotko, J. Żuchowski i R. Zieliński (red.), Selected Aspects of Quality and Environmental Management (s. 89-99). Radom: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Moyle, B., Kennelly, M. i Lamont, M. (2014). Risk Management and Contingency Planning in Events: Participarnts’ Reaction to the cancellation of Ironman New Zeland 2012. International Journal of Event Management Research, 8(1), 94-106.

Piekarz, M., Jenkins, I. i Mills, P. (2015). Risk and Safety Management in the Leisure, Events, Tourism and Sports Industries. CABI. https://doi.org/10.1079/9781780644493.0195

Polska Biega. Raport Narodowy Spis Biegaczy (National Runner Survey). (2014). Pozyskano z: http://polskabiega.sport.pl/pdf/nsb_raport.pdf

Reid, S. i Ritchie, B. (2011). Risk management: Event managers’ attitudes, beliefs, and perceived constraints. Event Management, 15(4), 329-341. https://doi.org/10.3727/152599511x13175676722528

Scheerder, J., Breedveld, K. i Borgers, J. (2015). Who is doing a run with the running boom? The growth and governance of one of Europe's most popular sport activities. W: J. Scheerder, K. Breedveld, J. Borgers (red.), Running across Europe: The Rise and Size of One of the Largest Sport Markets (s. 1-27). Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137446374.0006

Silvers, J.R. (2008). Risk Management for Meetings bad Events. New York.

Spengler, J.O., Connaughton, D. i Pittman, A.T. (2006), Risk Management in Sport and Recreation. Human Kinetics.

Toohey, K. i Taylor, T. (2008). Mega events, fear, and risk: Terrorism at the Olympic Games. Journal of Sport Management, 22, 451-469. https://doi.org/10.1123/jsm.22.4.451

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę