Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.10.2
JEL: K22, G28

Tokenizacja — próba oceny potencjału rynkowego

Autorzy wyjaśniają pojęcie tokenizacji oraz podejmują próbę oceny jej potencjału rynkowego. Tokenizacja to forma cyfryzacji biznesu oparta na zdecentralizowanej technologii blockchain. Polega na tworzeniu tokenów i przypisywaniu ich do konkretnego projektu, firmy lub osoby. Wraz z rozwojem technologii blockchain oraz otoczenia instytucjonalnego, w szczególności infrastruktury rynku finansowego, potencjał tokenizacji rośnie dzięki inteligentnym kontraktom i pozwala tokenizować wszelkiego rodzaju aktywa obniżając jednocześnie koszty transakcyjne. Na razie tokenizację można traktować jako niszę na rynku zdecentralizowanych finansów (DeFi), która ze względu na regulację zapewniającą efektywność i bezpieczeństwo stopniowo przesuwa się do mainstreamu. Autorzy stwierdzają, że rozwojowi potencjału rynkowego tokenów może służyć zarówno adaptacja dotychczasowej infrastruktury rynku finansowego, jak i budowa nowych infrastruktur opartych na blockchain.

Słowa kluczowe: blockchain; kryptoaktywa; tokenizacja; rynek finansowy; inteligentne umowy; zdecentralizowane finanse

Bibliografia

Bibliografia/References

Belcher, J. i Narula, N. (2018). Another perspective on cryptocurrencies and regulation. https://www.media.mit.edu/posts/another-perspective-on-cryptocurrencies-and-regulation/

Bithub (2021). Tokenizacja wszystkiego, czyli trend, który miał podbić świat, a zastygł w miejscu. https://bithub.pl/opinie/crypto-critic-tokenizacja-trend-ktory-umarl/

Bruckner, M., Ketz, K., Viehof, Ch. i Sandner, P. (2021). The International Token Classification by ITSA: A Guidance Tool for the Global Token Markets. https://my.itsa.global/blog/the-itc-guidance-tool-for-token-markets

CBInsights (2021). Our Top 2021 Blockchain Reports. https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Top-Blockchain-Reports.pdf

Dillenberger, D.N.e.o. (2019). Blockchain analytics and artificial intelligence. https://www.researchgate.net/publication/331241223_Blockchain_Analytics_and_Artificial_Intelligence

Emergingpayments (2020). Regulation of Decentralized Finance (DeFi) in Europe. https://www.emergingpayments.org/article/regulation-of-decentralised-finance-defi-in-europe/

Fahy, L., Douglas, S. I., van Erp, J. (2021). Keeping up with cryptocurrencies. How financial regulators used radical innovation to bolster agency reputation. Technology and Regulation, (3). https://techreg.org/index.php/techreg/article/view/65

Gajewski, K. (2020). Czym jest tokenizacja i dlaczego jest ważna? https://beincrypto.pl/learn/czym-jest-tokenizacja-i-dlaczego-jest-wazna/

Gülen, K. (2021). Czym jest technologia DAG: zalety i wady w stosunku do blockchain. https://pl.techbriefly. com/czym-jest-technologia-dag-zalety-i-wadyw-stosunku-do-blockchain-tech-40296/

Hodel, L. i Pirani, T. (2021). Regulatorische Gedanken zum Aufstieg von Decentralized Finance. https://www.bitcoinsuisse.com/de/outlook/der-aufstiegvon-defi-regulatorische-ueberlegungen

Kosior, M. (2021). NFT | Brak wiedzy na ten temat może Cię drogo kosztować. https://bithub.pl/bithub-plus/nft-brak-wiedzy-na-ten-temat-moze-cie-drogokosztowac/

Linklaters (2020). Decentralized Finance: navigating the rugged regulatory landscape. https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/fintechlinks/2020/september/decentralised-finance-navigating-the-rugged-regulatory-landscape

Pech, S. (2020). Copyright Unchained: How Blockchain Technology Can Change the Administration and Distribution of Copyright Protected Works. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 14(1). https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol18/iss1/1/. https://doi.org/10.2139/ssrn. 3578311

Prabucki, T. (2020). Self-executing Contracts from the Perspective of the Selected Polish Regulations and the Future Perspective Prevalence of „smarter” Contracts. The Journal of British Blockchain Association, 3(2). https://jbba.scholasticahq.com/article/12720. https://doi.org/10.31585/jbba-3-2-(3)2020

Prager, O. M. (2020). Der Token als Finanzinstrument: Wo das größte Risiko liegt. https://www.fondsprofessionell.de/news/recht/headline/der-token-als-finanzinstrument-wo-das-groesste-risiko-liegt-195691/

PWC (2020). Projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA). https://www.pwc.pl/pl/artykuly/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-rynkow-kryptoaktywow-mica.html

Sandner, P. (2021). The Secondary Market for Security Tokens From a Real Estate Perspective. https://philippsandner.medium.com/the-secondary-marketfor-security-tokens-from-a-real-estate-perspective-f1837a39411c

Sandner, P. i Debt, P. (2019). Warum CFOs der Blockchain zum Durchbruch verhelfen werden. https://www.capital.de/wirtschaft-politik/warum-cfosder-blockchain-zum-durchbruch-verhelfen-werden?utm_medium=email&_hsmi=106703664&_hsenc=p2ANqtz-88fwWBzMxxhhal9uuLxeULIb7TDE-aHt-fzH42ozUnErC_b24Rvil1WtTSMhWXONmPyTlA37R6mBmydLP4zRx3gpPFVQ&utm_content=106703664&utm_source=hs_automation

Steegmüller, J., Flasshof, Ch. i Sandner, P. (2021). NFTs: Turning Tweets into Cash. https://en.blockchain-founders.io/news/nfts-turning-tweets-into-cash?utm_medium=email&_hsmi=137227773&_hsenc=p2ANqtz-98iqOknl7K2niekxz7CTicehFqQ3OSfcoPA5kT_2KBFWRwtCQ3PE_j8f8OE75aKFU06Wiz2wzwf7idpkPX-KxmrlakHQ&utm_content=137227773&utm_source=hs_email

Szpringer, W. (2019). Blockchain jako innowacja systemowa. Od internetu informacji do internetu wartości. Wyzwania dla sektora finansowego. Warszawa: Poltext.

Weber, N. (2021). Wie die Tokenisierung Rechte am geistigen Eigentum disruptiert. https://www.area2invest.com/de/tokensierung-eigentumsrechtedisruptiert/

Yeoh, P. (2017). Regulatory issues in blockchain technology. Journal of Financial Regulation and Compliance, 25(2). https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRC-08-2016-0068/full/html#loginreload. https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0068

Yuthas, K. i Sarason, Y. i Aziz, A. (2021). Strategic Value Creation through Enterprise Blockchain. Journal of British Blockchain Association, 4(1). https://jbba.scholasticahq.com/article/21638-strategic-value-creation-through-enterprise-blockchain. https://doi.org/10.31585/jbba-4-1-(7)2021

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę