Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.8.1
JEL: A11, L21, L22

Relacyjne aspekty przedsiębiorczości akademickiej z perspektywy podmiotów zaangażowanych we współpracę na linii uczelnia-biznes

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej jest szeroko eksplorowana w naukach o zarządzaniu. Widoczna jest ewolucja w podejściu do przedsiębiorczości akademickiej, a w konsekwencji w jej definiowaniu. Uwidaczniają się w tym obszarze zasady typowe dla zachowań rynkowych, opartych na wzajemności, znajomości potrzeb poszczególnych stron wymiany. Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy w zakresie relacyjnego kontekstu przedsiębiorczości akademickiej oraz identyfikacja relacyjnego zakresu przedsiębiorczości akademickiej (czynników, narzędzi i barier) postrzeganej z perspektywy przedsiębiorców i podmiotów wsparcia. Jako metodę badań przyjęto IDI (ang. Individual In-depth Interview) z przedsiębiorcami akademickimi oraz przedstawicielami instytucji wsparcia, tworzącymi szeroko pojęty ekosystem przedsiębiorczości akademickiej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka; jakość relacji; ekosystem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej

Bibliografia

Bibliografia/References

Abreu, M. i Grinevich, V. (2013). The nature of academic entrepreneurship in the UK: Widening the focus on entrepreneurial activities. Research Policy, 42(2), 408–422. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.10.005

Ankrah, S. N., Burgess, T. F., Grimshaw, P. i Shaw, N. E. (2013). Asking both university and industry actors about their engagement in knowledge transfer: What single-group studies of motives omit. Technovation, 33(2–3), 50–65. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2012.11.001

Audretsch, D. B., Obschonka, M., Gosling, S. i Potter, J. (2017). A new perspective on entrepreneurial regions: linking cultural identity with latent and manifest entrepreneurship. Small Business Economics, 48, 681–697. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9787-9

Bagdoniene, L. i Zilione, R. (2009). Business to Business Relationships: The Variables in the Context of Success. SOCIAL SCIENCES/SOCIALINIAI MOKSLAI, 4(66).

Cantaragiu, R. (2012). Towards a conceptual delimitation of academic entrepreneurship. Management and Marketing, 7(4), 683–700.

Ciszewska-Mlinaric, M., Mlinaric, F. i Obłój, K. (2011). Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich. Master of Business Administration, 4.

Dan, M. C. (2013). Why Should University and Business Cooperate? A Discussion of Advantages and Disadvantages. International Journal of Economic Practices and Theories, 3(1).

Etzkowitz, H. (2004). The Evolution of the Entrepreneurial University. International Journal of Technology and Globalization, 1, 64–77. https://doi.org/10.1504/IJTG.2004.004551

Freeman, R. E. (1984). Strategic management. A Stakeholder Approach. Boston: Pitman Publihing Company.

Guerrero, M., Urbano, D., Cunningham, J. i Organ, D. (2014). Entrepreneurial Universities in Two European Regions: A Case Study Comparison. The Journal of Technology Transfer, 39(3), 415–434. https://doi.org/10.1007/s10961-012-9287-2

Kieres, A. (2015). Współpraca nauki i biznesu — programy i kierunki rozwoju. W: A. Świadek i J. Wiśniewska (red.), Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii — wybrane aspekty (29–61). Szczecin: Wydawnictwo IVG.

Kobylińska, U. (2019). Ecosystem and relationship within the support of academic entrepreneurship. W: M. Kaszubowski (red.), Networks, stakeholders and entrepreneurial ecosysystems in current polish economy. Gdańsk: University of Technology.

Kobylińska, U. (2018). Kulturowe uwarunkowania jakości relacji we wsparciu przedsiębiorczości akademickiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 63–79.

Lisiecka-Białanowicz, M. (2016). Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia. Warszawa: Difin.

Moczydłowska, J. M. (2017). Istota i determinanty przedsiębiorczości — interdyscyplinarna analiza teoretyczna. W: M. Makowiec i A. Pietruszka-Ortyl (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nyeko, K. i Sing, N. (2015). Academic Entrepreneurs and Entrepreneurial Academics: Are They the Same. International Journal of Social Science and Humanity, 5(12). https://doi.org/10.7763/IJSSH.2015.V5.603

Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce. Raport końcowy. (2006). Poznań: Public Profits sp. z o.o.

Plawgo, B. (red.) (2011). Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki. Łomża: Wydawnictwo WSIiP.

Post, J. E., Preston, L. i Sachs, S. (2002). Redefining the Corporation, Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford University Press.

Powell, W. W. i Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30, 199–220. https://doi.org/10.1146/annurev.soc. 29.010202.100037

Radosevich, R. (1995). A model for entrepreneurial spin-offs from public technology sources. International Journal of Technology Management, 10, 879–893.

Shane, S. A. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Siegel, D. S. i Wright, M. (2005). Academic entrepreneurship: Time for a rethink? British Journal of Management, 26(4), 582–595. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12116

Stam, F. C. i Spigel, B. (2016). Entrepreneurial Ecosystems. Working Papers, 16–13. Utrecht School of Economics.

Szara, K. i Pierścieniak, A. (2011). Przedsiębiorczość akademicka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tijssen, J. W. (2006). Universities and industrially relevant science: toward measurement models and indicators of entrepreneurial orientation. Research Policy, 35(10), 1569–1585. https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.09.025

Wright, M., Clarysse, B., Mustar, P. i Lockett, A. (2007). Academic entrepreneurship in Europe. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781847205575

Wright, M., Siegel, D. S. i Mustar, P. (2017). An emerging ecosystem for student start-ups. Journal of Technology Transfer, (42), 909. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9558-z

Xesha, D., Chux, G. I. i Slabbert, A. (2014). Business Relationships as a Driver of Success for Small, Medium, and Micro Enterprises (SMMEs) in South Africa. J Economics, 5(1), 37–43. https://doi.org/10.1080/09765239.2014.11884982

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę