Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Waldemar Szczepaniak
ORCID: 0000-0003-2608-1534

dr Waldemar Szczepaniak

Politechnika Częstochowska.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.7
JEL: O22

W coraz większej liczbie organizacji realizowanych jest wiele projektów jednocześnie, czego konsekwencją jest konieczność łączenia ich w portfele projektów. Celem opracowania jest przedstawienie i ocena możliwości zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu portfelami projektów w organizacji. Dążąc do realizacji tak postawionego celu dokonano analizy źródeł literaturowych oraz przeprowadzono wstępne badanie ankietowe. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały teoretyczne aspekty podejścia procesowego do zarządzania projektami. Druga część tekstu dotyczyła analizy procesów doboru projektów do portfela oraz tworzenia ich hierarchii i oparta została na danych zgromadzonych w trakcie badania ankietowego. Studia literaturowe oraz wyniki badań własnych potwierdziły istnienie potencjału wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu portfelami projektów.

Słowa kluczowe: portfele projektów; zarządzanie procesowe; zarządzanie portfelami