Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.7
JEL: O22

Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu portfelami projektów

W coraz większej liczbie organizacji realizowanych jest wiele projektów jednocześnie, czego konsekwencją jest konieczność łączenia ich w portfele projektów. Celem opracowania jest przedstawienie i ocena możliwości zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu portfelami projektów w organizacji. Dążąc do realizacji tak postawionego celu dokonano analizy źródeł literaturowych oraz przeprowadzono wstępne badanie ankietowe. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały teoretyczne aspekty podejścia procesowego do zarządzania projektami. Druga część tekstu dotyczyła analizy procesów doboru projektów do portfela oraz tworzenia ich hierarchii i oparta została na danych zgromadzonych w trakcie badania ankietowego. Studia literaturowe oraz wyniki badań własnych potwierdziły istnienie potencjału wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu portfelami projektów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: portfele projektów; zarządzanie procesowe; zarządzanie portfelami

Bibliografia

Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Warszawa: VIZJA PRESS & IT.
Bitkowska, A. (2011). Podejście procesowe jako przełomowa koncepcja w zarządzaniu. W: R. Borowiecki i L. Kiełtyka (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe (s. 165–184). Toruń: Wyd. TNOiK Dom Organizatora.
Brzozowski, M. (2014). Metody zarządzania portfelem projektów. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2/11(272), 9–24.
Durlik, I. (2002). Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych. Warszawa: WN-T.
Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Warszawa: PWE.
Grajewski, P. (2012). Procesowe zarządzanie organizacją. Warszawa: PWE.
Jałocha, B. (2014). Zarządzanie portfelem projektów, Koncepcje biznesowe a praktyka organizacji publicznych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jaskanis, A., Marczewska, M. i Darecki, M. (2015). Zarządzanie projektami w administracji publicznej. Wrocław: PRESSCOM.
Kapusta, M. (2013). Zarządzanie projektami krok po kroku. Warszawa: Samo Sedno.
Kiełtyka, L., Kucęba, R. i Smoląg, K. (2014). Wybrane czynniki kreowania organizacji uczącej się. W: I.K. Hejduk (red.), Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania (s. 127–135). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Kisielnicki, J. (2011). Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Kisielnicki, J. (2013). Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Kozarkiewicz, A. (2012). Zarządzanie portfelami projektów. Warszawa: Wyd. Profesjonalne PWN.
Kunasz, M. (2010). Zarządzanie procesami. Szczecin: Economicus.
Lis, A. (2012). Zarządzanie projektem innowacyjnym. W: M. Wirkus i A. Lis (red.), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi (s. 13–41). Warszawa: Difin. 
Łunarski, J. (2012). Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
Miedziński, B. (2012). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.
Nogalski, B. i Czapiewski, R. (2013). Zarządzanie procesowe a kształtowanie się struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 22, 21–27. https://doi.org/10.5604/18998658.1228288
Nogalski, B. i Grajewski, P. (2005). Reorientacja procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: R. Borowiecki i A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki (s. 170–178). Warszawa–Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw AE w Krakowie. https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.10
Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Project Management Institute. (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Newtown Square: Project Management Institute.
Sońta-Drączkowska, E. i Ziemski, W. (2010). Zarządzanie projektami w organizacjach procesowych. Opere et Studio pro Oeconomia, (7), 25–40.
Trocki, M. (2013). Model procesowy projektów. W: M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami (s. 66–77). Warszawa: PWE.
Trocki, M., Grucza, B. i Ogonek, K. (2003). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
Willems, L.L. i Vanhoucke, M. (2015). Classification of articles and journals on project control and earned value management. International Journal of Project Management, 33(7), 1610–1634. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.06.003
Yang, L.-R., Huang, C.-F. i Wu, K.-S. (2011). The association among project manager's leadership style, teamwork and project success. International Journal of Project Management, 29(3), 258–267. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2010.03.006

 

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę