Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.10
JEL: M110, G300

Ważność kontroli wizualnej w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa z branży metalowej

W artykule przedstawiono wyniki w zakresie oceny znaczenia kontroli wizualnej (zarządzania wizualnego) w procesie produkcyjnym profili aluminiowych w przedsiębiorstwie z branży metalowej zajmującym się produkcją architektonicznych systemów profili aluminiowych. W celu oceny ważności kontroli wizualnej wykorzystano ankietę „BOST – zasady zarządzania Toyoty w pytaniach”, gdzie respondentami byli pracownicy produkcyjni badanego przedsiębiorstwa. Uzyskane dane ankietowe poddano analizie statystycznej celem odkrycia dodatkowych zależności w odpowiedziach pracowników. Wynikiem badań był ranking ważności czynników procesu produkcyjnego oraz miejsce w tym rankingu kontroli wizualnej. Kontrola wizualna okazała się mieć duże znaczenie w procesie produkcyjnym profili aluminiowych według pracowników, uplasowała się na drugim miejscu w szeregu ważności wśród rozpatrywanych sześciu czynników procesu produkcyjnego, co należy uznać za wynik realizowanych przez badaną firmę działań w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu wczesnego wykrywania problemów opartego o narzędzia kontroli wizualnej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kontrola wizualna; zarządzanie wizualne; analiza statystyczna; branża metalowa

Bibliografia

Ahuja, I.P.S. i Kumar, P. (2009). A case study of total productive maintenance implementation at precision tube mills. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 15(3), 241–258. https://doi.org/10.1108/13552510910983198

Borkowski, S. (2012a). Toyotaryzm. Wyniki badań BOST. Warszawa: Wyd. Menedżerskie PTM.

Borkowski, S. (2012b). Toyotaryzm. Zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Warszawa: Wyd. Menedżerskie PTM.

Borkowski, S. i Knop, K. (2011). Evaluation of Visual Control in 5S and 5M. Referat wygłoszony na: Ekonomika a manazment podnikov 2011. Medzinarodna vedecka konferencia. Zvolen, Słowacja.

Borkowski, S., Knop, K. i Choryłek, K. (2011). The Importance of Visual Control in a Geotextiles Production. W: S. Borkowski, M. Konstanciak (red.), Toyotarity. Quality in the Toyota's Management Principles (s. 59-74). Samara: SamGUPS.

Czerska, J. (2014). Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing. Gdańsk: LeanQ Team.

Dudek, M. (2016). Szczupłe systemy wytwarzania. Warszawa: Difin.

Galsworth, G.D. (2005). Visual Workplace/Visual Thinking: Creating Enterprise Excellence through the Technologies of the Visual Workplace. Portland: Visual-Lean Enterprise Press. https://doi.org/10.1201/b22109

Höök, M. i Stehn, L. (2008). Lean principles in industrialized housing production: The need for a cultural change. Lean Construction Journal, 20-33. https://doi.org/10.1080/01446190802422179

Imai, M. (2006). Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: MT Biznes.

Jankowski, Ł. (2015). Visual Management jako metoda wspierająca ciągłe doskonalenie. Pozyskano z: http://leanmanufacturing.pl/artykuly/lean-w-teorii/visual-management-jako-metoda-wspierajaca-ciagle-doskonalenie.html. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.41

Kaczmarczyk, S. (2000). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: PWE.

Kołecki, T. (2006). Jidoka – zapobieganie błędom – Poka-Yoke w systemach wytwórczych. Zarządzanie jakością, 2(4).

Liker, J.K. (2005). Droga Toyoty – 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa: MT Biznes.

Łazicki, A. (2011). Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki Lean Management i Kaizen. Warszawa: Wyd. Wiedza i Praktyka.

Ohno, T. (2008). System produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę. Wrocław: ProdPress.com.

Pająk, E. (2013). Zasady i metody szczupłego wytwarzania. Konin: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Purzycka, A. (2015). Zarządzanie przez wizualizację (Visual Management) – dobre praktyki. Pozyskano z: http://www.qualityskills.pl/zarzadzanie-przez-wizualizacje-visual-management-dobre-praktyki. https://doi.org/10.4467/20843968zp.17.034.8018

Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Warszawa: Helion.

Sagan, A. (2004). Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu Statistica. Pozyskano z: http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/04obraz.pdf (04.01.2019).

Sagan, A. (2009). Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu Statistica – analiza Conjoint i skalowanie wielowymiarowe. Pozyskano z: https://media.statsoft.pl/_old_dnn/ downloads/analiza_preferencji_konsumentow.pdf

Selejdak, J., Klimecka-Tatar, D., Knop, K. i Budzynowska, M. (2012). Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające. Warszawa: Verlag Dashofer.

Shinbun, N.K. (red.). (1995). Visual Control Systems. Portland: Productivity Press.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę