Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Wojciech Kwapniewski
Wojciech Kwapniewski Student studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, członek Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej. Jego zainteresowania badawcze to budżetowanie w gospodarstwach domowych i zachowania konsumentów.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.2
JEL: M30, C14, C20

Celem artykułu jest określenie czynników kształtujących ogólnie pojmowaną lojalność młodych konsumentów. W analizach posłużono się danymi pochodzącymi z badań własnych autorów przeprowadzonych na próbie 317 młodych osób w wieku 12–29 lat. Wyniki badań wskazują, że wiek nie różnicuje lojalności. Natomiast lojalność młodych konsumentów wzrasta, jeżeli firma angażuje się w dbałość o środowisko naturalne, korzystnie rozpatruje reklamacje, a także w sytuacji gdy znajomi mają pozytywne odczucia wobec danej firmy.

Słowa kluczowe: młody konsument; lojalność; dobra konsumpcyjne

Wojciech Kwapniewski

Student studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, członek Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej. Jego zainteresowania badawcze to budżetowanie w gospodarstwach domowych i zachowania konsumentów.