Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Agnieszka Goldiszewicz
ORCID: 0000-0001-6437-6363
dr Agnieszka Goldiszewicz Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.7
JEL: K2

Glosowana uchwała koncentruje się na określeniu skutków następczego stwierdzenia przez sąd rejestrowy niezgodności statutu spółdzielni z przepisami prawa. Wątpliwości nie budzi odrzucenie możliwości wszczęcia postępowania przymuszającego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak przedstawione przez Sąd Najwyższy rozwiązanie w zakresie dopuszczalnych sposobów eliminacji stwierdzonych przypadków wadliwości statutu spółdzielni pozostawia wrażenie pewnego niedosytu. Kwestią wymagającą szerszej analizy jest wskazanie sposobu usunięcia luki konstrukcyjnej, której istnienie potwierdzają okoliczności glosowanej uchwały.

Słowa kluczowe: spółdzielnia; niezgodność statutu z przepisami; sąd rejestrowy

dr Agnieszka Goldiszewicz

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.