Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Prof. Oleg Gorodow, National University of Sankt Petersburg (Rosja)
 • Dr hab. Łukasz Gruszczyński, Akademia Leona Koźmińskiego (Polska)
 • Pof. Heribert Hirte, Hamburg University (Niemcy)
 • Prof. Christian Joerges, University of Bremen (Niemcy)
 • Prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
 • Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański (Polska)
 • Doc. Oleg P. Lichichan, Irkuck University (Rosja)
 • Prof. Federico M. Mucciarelli, University of Modena and Reggio Emilia (Włochy)
 • Dr hab. Artur Mudrecki, Akademia Leona Koźmińskiego (Polska)
 • Prof. Peter-Christian Müller-Graff, Heidelberg University (Niemcy)
 • Dr Mariusz Olężałek - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)
 • Prof. dr hab. Piotr Pinior, Uniwersytet Śląski (Polska)
 • Prof. dr hab. Wojciech Popiołek, Uniwersytet Śląski (Polska)
 • Dr hab. Igor Postuła, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., Masaryk University (Czechy)
 • Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
 • Univ.-Prof. Dr. Martin Winner, Vienna University of Economics and Business (Austria)
 • Dr hab. Robert Zajdler, prof. PW, Politechnika Warszawska (Polska)
 • Dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Polska)
 • Prof. Jacques Ziller, University of Pavia (Włochy)