Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

ISSN 0137-5490 – miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego jest czasopismem naukowym i otrzymał 40 punktów w klasyfikacji ministerialnej (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r.).
Miesięcznik został również zakwalifikowany do programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (pełna treść wzorca dostępna jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode) (CC BY).

CCBY

 

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego plagiat.pl

PLAGIAT