Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

ISSN 0137-5490 – czasopismo jest wydawane i dystrybuowane w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

Miesięcznik ukazuje się od 1949 r. Publikuje nowe rozwiązania polskie i unijne w prawie gospodarczym, handlowym, cywilnym, autorskim, bankowym, finansowym i administracyjnym:

  • wyjaśnia wątpliwości w sferze stosowania prawa,
  • szczegółowo analizuje orzeczenia gospodarcze Sądu Najwyższego, oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i instytucji międzynarodowego arbitrażu handlowego,
  • prezentuje zagadnienia związane z dostosowaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.

 

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego jest czasopismem naukowym i otrzymał 100 punktów w klasyfikacji ministerialnej (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Dziedzina: nauki prawne.

Czasopismo znajduje się w następujących bazach danych:

  • CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/),
  • BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/),
  • PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988),
  • Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/)


Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (pełna treść wzorca dostępna jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode) (CC BY).

CCBY

 

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego plagiat.pl

PLAGIAT