Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Dr hab. Bartłomiej Nowak, Prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska)

bnowak@alk.edu.pl

Biogram i lista publikacji

 

Zastępca redaktora naczelnego

Prof. dr hab. Marek Szydło, Uniwersytet Wrocławski (Polska)

marek.szydlo@uwr.edu.pl

Biogram i lista publikacji

 

Redaktorzy tematyczni

Dr hab. Michał Domagała, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Polska)

Dr hab. Joanna Lam, Prof. University of Copenhagen (Dania)

Prof. Ruth Taplin, University of Leicester (Wielka Brytania)

Dr hab. Piotr Marcin Wiórek, LL.M., Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (Polska)

 

Redaktor statystyczny

Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański (Polska)

 

Sekretarz redakcji

Anna Werner

 

Korekta językowa i redakcja stylistyczna

Anna Werner

 

Korekta językowa – angielski

Grzegorz Grątkowski
Gabriela Steliga