Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Profil tematyczny i cele

Głównym celem ukazującego się od 1949 r. miesięcznika jest publikowanie dorobku naukowego oraz prezentacja rezultatów badań i analiz dotyczących najważniejszych teorii, koncepcji i problemów z zakresu współczesnych nauk prawnych w wymiarze gospodarczym. Problematyka artykułów dotyczy przygotowania, wdrażania i funkcjonowania różnorodnych instrumentów prawnych. Nasze publikacje dotyczą zatem szeroko rozumianych aspektów prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, administracyjnego i finansowego.
Zamieszczane w czasopiśmie publikacje stanowią cenne źródło wiedzy i informacji dla szerokiego grona czytelników – zarówno dla pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów uczelni prawniczych i ekonomicznych, jak też dla praktyków: sędziów, radców prawnych, pracowników biur prawniczych, menedżerów pracujących na rynku usług finansowych, ekspertów komisji sejmowych i senackich, a także dla wszystkich tych, którzy zawodowo śledzą na bieżąco zmiany dokonujące się w gospodarce.

Czasopismo przez wiele lat koncentrowało się na publikacji artykułów naukowych analizujących problematykę ustawodawstwa gospodarczego z polskiej perspektywy. Jednak członkostwo w Unii Europejskiej oraz proces wdrażania prawodawstwa unijnego do polskiego porządku prawnego przyczynił się do zwiększenia zainteresowania polskich naukowców rozwiązaniami stosowanymi w tej problematyce w wymiarze regionalnym – europejskim. Następuje również wzrost zainteresowania naukowców zagranicznych obszarem polskich doświadczeń i badań w zakresie implementacji prawa gospodarczego. Stąd też od 2019 r. czasopismo rozpoczęło proces umiędzynaradawiania poprzez zaproszenie do Rady Naukowej oraz grona recenzentów ekspertów afiliowanych za granicą. Redakcja miesięcznika ma ambicje publikowania tekstów analizujących nie tylko problematykę krajową, ale w coraz większym stopniu również międzynarodową.. W największym zakresie uwzględniana jest problematyka związana zarówno z dostosowaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, jak i bezpośredniego wdrażania prawodawstwa unijnego do naszego porządku prawnego.

Miesięcznik stara się pełnić rolę forum naukowego i dyskusyjnego, w którym będą uczestniczyć polscy i zagraniczni specjaliści w dziedzinie prawa, w tym wybitni pracownicy naukowi renomowanych uczelni wyższych oraz doświadczeni praktycy.